(Minghui.org)

יש מתרגלים בסין ומתרגלים שיצאו מסין שלא התייחסו למופעי ה"שן יון" עם מחשבות נכונות. הם לא פעלו על פי הדרישות משנים קודמות באשר לייצור והפצה של תקליטורי DVD.

בכך שהביאו את תקליטורי ה-DVD אל מחוץ לסין, ובכך שהתעלמו מההודעה שיצאה לאחרונה מהנהלת עורכי אתר מינג-הווי, הפעולות שלהם גרמו להפרעה משמעותית למה שהמאסטר עושה ולמה שהמאסטר רוצה להשיג. בשל נסיבות אלה המאסטר כבר הפסיק את אספקת קבצי הווידיאו של מופעי ה"שן יון" של 2016 לסין, וביקש מאתר מינג-הווי לפרסם הודעה שנייה.

גם אחרי ששתי ההודעות יצאו, הרבה מתרגלים בסין עדיין לא הצטללו לגבי הנושא. במקום להתייחס לעצמם כאל תלמידי דאפא על ידי חיפוש פנימה ושיפור השין-שינג שלהם, הם לא התייחסו להודעות, והמשיכו לעשות כחפצם. יש מתרגלים מחוץ לסין שהמשיכו להחזיק בקבצי הווידיאו של "שן יון" שהם לקחו מסין. היו כאלה שניסו להקליט את שידור מופע ה"שן יון" של 2016 ולהמירו לתקליטור DVD.

היו מתרגלים שאמרו שהם ימשיכו להפיץ את ה-DVD של שנים קודמות כיוון שלא ניתן להשיג חדשים. היו כאלה שהתלוננו שאחרים השפיעו עליהם לרעה או התלוננו שהנהלת עורכי אתר מינג-הווי היא "חסרת לב" וכו'. מחשבות כאלה ופעולות כאלה נובעות ממושגים אנושיים חזקים שיש למתרגלים האלה. הם לא ניצבים באותו צד של המאסטר ואינם מצליחים לטפח את עצמם כשהם נתקלים בקונפליקטים.

המצב הזה ממשיך להפריע למה שהמאסטר רוצה לעשות. ההודעה הזאת שוב מיידעת את כל המתרגלים, הן בסין והן מחוץ לסין: בבקשה השמידו מיד את כל קבצי הווידיאו ואת כל תקליטורי ה-DVD שברשותכם ולהפסיק את הפצת מהדורת ה"שן יון" שיועדה לסין בלבד.

כתלמידי דאפא ומתרגלי דאפא, תכונת ההארה הנמוכה שלנו, האגו החזק, והיעדר שיפור של השין-שינג, כבר עיכבו אותנו בהצלת אנשים וגרמו אבידות ענקיות. איננו יכולים לאפשר שהמילים והמעשים הלא ראויים שלנו יפריעו ישירות למאסטר. הזמן להצלת אנשים הוא קצר מאוד. מתרגלים בתוך סין ומחוץ לסין, כולכם – בבקשה שימו לבכם לזה, והפסיקו לחלוטין להפריע לדרישות של המאסטר.

הנהלת עורכי מינג-הווי, 22 בפברואר 2016