(Minghui.org)

גב׳ וואנג ג׳יָא-לינג, ילידת 1939 מהיילונג-ג׳יאנג, החלה לתרגל פאלון גונג ב-1997. היא נעדרת מאז פברואר 2002, לאחר שכתבה מכתב לממשל בבייג׳ינג כדי לעתור נגד רדיפת הפאלון גונג.

גב׳ וואנג ג׳יָא-לינג

לאחר פטירת בעלה התגוררה גב׳ וואנג עם בתה למשך שנה אחת. בתחילת שנת 1999 רכשה גב׳ וואנג דירת יחיד בסמוך לבתה.

אחרי שהממשל הקומוניסטי בסין החל ברדיפת הפאלון גונג, כתבה גב׳ וואנג מכתב למשרד התלונות בבייג׳ינג. מספר מתרגלים אחרים מהעיר ג׳יָא-מוּסי כתבו מכתבים דומים.

ב-5 בפברואר 2002 הגיעה שכנה לבקר את גב׳ וואנג, אך הבית היה ריק. הדלת לא היתה נעולה, אך לא היו עקבות על השלג בחצר. שלושה ימים קודם לכן ביקרה את גב׳ וואנג בתה, והיא לא הזכירה כל תכניות נסיעה.

בתה דיווחה על היעדרותה למשטרה, ויצרה קשר עם "משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני") ועם מרכז המעצרים כדי לברר אם היא שם.

בני משפחתה חושדים שגב׳ וואנג נלקחה על ידי המשטרה משום שכתבה את המכתב לבייג׳ינג.

גב׳ וואנג נעדרת מזה 14 שנה. בתה ובני משפחה אחרים מיואשים.

אני מקוים כי מישהו יוכל לספק מידע בנוגע למקום הימצאה של גב׳ וואנג ג׳יא-לינג. מספר הזהות שלה הוא 230805391201.