(Minghui.org)

אתמול שוחחתי עם גמלאי שהיה פקיד במחלקה הפוליטית בחברה שלנו. כשהזכרתי שהמפלגה הקומוניסטית הסינית קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג כשהם חיים, הוא לא נזקק לשכנוע נוסף.

"קצירת איברים מאנשים חיים", הוא הגיב, "אין לי כל ספק בשהמפלגה מסוגלת למעשה כזה".

הוא היה עד ראייה כאשר הרשויות הרשמיות של המשטר הסירו איברים מאסיר ב-1978. הוא היה אז טייס במתקן לבדק מטוסים בצי המטוסים של הים המזרחי בעיר נינג-בו בפרובינציית גֶ'ה-ג'יאנג.

הרשויות המקומיות גזרו על אחד האסירים עונש מוות ומיד לאחר מכן הוציאו אותו להורג. אולם התליין ירה בו בכוונה כדור במקום לא חיוני בגוף, ואז איפשר לרכב משטרתי להעביר את האסיר הנושם למחצה לאחד הבניינים בתוך המתקן הצבאי. העד שמר על הדלת.

האסיר הונח על שולחן עבודה גדול מעץ. קבוצת רופאים הקיפו אותו מכל הצדדים. אדם אחד ערף את ראשו בסכין גדולה, בה בעת שאחרים החלו להוציא מגופו כבד, לב, ריאות וכליות. הם אפילו קילפו את עורו במספריים.

כשכל האיברים והרקמות השמישים הוסרו, ארזו את הגויה בשק מצנחים והסיעו אותה משם.

"המחזה והקולות היו כל כך נוראיים, שלא יכולתי לאכול או לישון כמו שצריך במשך ימים רבים", הוא סיפר.