(Minghui.org)

בין התאריכים 14 בינואר עד 20 בינואר 2016 עצרו משטרת דזון-הואה ושוטרי ביטחון הפנים המקומי באופן בלתי חוקי 11 מתרגלי פאלון גונג שהגישו תביעות פליליות נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית. הם תבעו אותו על שפתח ברדיפה נגד הפאלון גונג והוביל אותה במשך 16 השנים האחרונות.

המתרגלים הועברו למרכז המעצרים בעיר. שלושה מבין המתרגלים כלואים שם כבר יותר מ-15 יום, התקופה המרבית המותרת בחוק למעצר זמני.

שלוש משפחות של מתרגלים נוספים שילמו קנסות והוצאות שנדרשו מהם על ארוחות, אולם הרשויות סירבו לשחרר את המתרגלים ולחצו עליהם לכתוב "הצהרות חרטה" (הצהרות שבהם מוותרים על התרגול בפאלון גונג ומשמיצים את השיטה).

המתרגל וון ג'י-הואה שוחרר ב-30 בינואר, לאחר שמשפחתו שלמה 900 יואן עבור ארוחות ו-100 יואן קנס [סכומים גבוהים עבור סינים – המער']. כמו כן כפו עליו לכתוב הצהרות חרטה.

במקרה של המתרגלת יאן גואו-יאן, כשמשפחתה באה לאסוף אותה ב-30 בינואר, בתום המעצר הזמני ממרכז המעצרים דזון הואה, דרשו מהם בכירים ממרכז המעצרים לשלם קנס וארוחות. לבני המשפחה לא היה כסף, אבל הם חזרו אחר הצהריים, אחרי שגב' יאן צלצלה אליהם.

בפתח עצר אותם שוטר ביטחון והודיע שעליהם לצלצל למנהל המרכז לשטיפת מוח הפועל תחת שליטת "משרד 610" בעיר. המנהל הורה להם לשלם תחילה 1,000 יואן  קנס פלוס הוצאות הארוחות. כתוצאה מרדיפה של שנים, לא נותר להם כסף, כך שגב' יאן נותרה כלואה.

הרשויות סחטו 300 יואן עבור ארוחות גם ממשפחתה של המתרגלת צאי צ'ון-הואה. אולם כשבאו לאסוף אותה לאחר 5 ימי מעצר כפי שסוכם עם המשטרה, סירבו לשחרר אותה.

אין לנו פרטים לגבי המתרגלת לי שו-פו והמתרגל לי יאן-ג'ון.

את שמות 11 המתרגלים הכלואים ניתן למצוא בכתבת המקור באנגלית.