(Minghui.org)

בדומה לאמרה מערבית האומרת "אתה קוצר מה שאתה זורע", בתרבות הסינית המסורתית מאמינים שמעשים טובים יתוגמלו בטוב ומעשים רעים יתוגמלו בעונש.

ברדיפה נגד הפאלון גונג, עשרות מיליוני מתרגלים חפים מפשע היו ועדיין נתונים להתעללות בשל אמונתם בערכים: אמת-חמלה-סובלנות. הטרגדיות שעברו כוללות מעצרים, כליאה, מאסר, עינויים, שטיפת מוח, עבודה בכפייה ועוד. על-פי דיווחים שפורסמו באתר Minghui.org, אומתו יותר מ-3,900 מקרי מוות במעצר משטרתי כתוצאה מעינויים [והמספר האמיתי גבוה בהרבה בהתחשב בסטנדרטים הנדרשים מאימות כזה שקשה להשיגם במדינה טוטליטרית – המער'].

בכירי ממשל רבים, במיוחד אלה במערכת אכיפת החוק והמערכת המשפטית, מופעלים על ידי "משרד 610" וּועדת ה-PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית) שברמות השונות, ומוציאים לפועל את הרדיפה בהתאם להוראות מנהיג המפלגה לשעבר, ג'יאנג דזה-מין.

אחת הצורות של תשלום על מעשיהם היא שמאות בכירים נפלו ממעמדם במהלך מאבקים פוליטיים תחת האשמות שונות (ראה פרטים במאמר המקור: Fallen High-Ranking Chinese Officials Involved in Persecution of Falun Gong (Part 1 of 2) ). 709 מהם תועדו באתר מינג-הווי כמי שסבלו בשנת 2015 מתוצאות שליליות של מעשיהם

מקרים כאלה החלו זמן קצר אחרי שהרדיפה החלה ב-1999. פנג קאי-פא, סגן מזכיר המפלגה במחוז צ'י-יאנג בפרובינציית הו-נאן, אמר פעם אחת לשוטרים: אתם יכולים להתעלל במתרגלי פאלון גונג מעבר לגבולות החוק ולא תיחשבו אחראיים לפעולותיכם". אבל כשדיבר על פעולות נוספות כנגד המתרגלים בפגישת ה-PLAC ב-2001, הוא התמוטט ונפל על הרצפה ולאחר מכן נכנס לתרדמת בבית החולים צ'אנג-שָה.

לצערנו, מקרים דומים המשיכו עד היום. ראה פרטים בכתבת המקור: ▪ Defiance of Traditional Values Brings Consequences. לי שאו-ג'ו, מנהל הביטחון הציבורי וביטחון פנים בפרובינציית ליאו-נינג, היה מעורב ישירות ברדיפה של מתרגלים רבים. מספר מתרגלים ניסו בעבר לשכנע אותו לא להיענות להוראות המשטר הקומוניסטי לפגוע במתרגלים, אבל הוא התעלם מהם. ב-9 בפברואר 2015 הוא אירח פגישה כדי להציע גל חדש של מעצרים. בדיוק בזמן שצעק ותקף את הפאלון גונג הוא התמוטט ומת משטף דם במוח.

מותו גרם לדאגה בקרב בכירים נוספים ואף אחד מסגניו לא הסכים למלא את מקומו.

להלן גרף של מקרים שאנו מאמינים שהם גמול קארמתי, כולל מקרי מוות, לפי השתייכות לרשויות ממשל כמו "משרד 610" (המכונה: הגסטאפו הסיני), הוועדה הפוליטית-משפטית PLAC, משרדי תביעה, הביטחון הציבורי. מתחתיו גרף של אותם נתונים על פי דרגות-ממשל (רמת הפרובינציה, העיר, המחוז וכו'). הטבלה השלישית כוללת הן את התפקידים והן את דרגת הממשל.הערות:

השוטרים בגרף זה הם בדרג של פרובינציה (ראשי פרובינציה או דרג שווה-ערך), דרגת המשרד (בין דרג הפרובינציה לבין דרגי המחוז), דרגי המחוז (ראשי מחוז) ומחוז עירוני (ראשי מחוזות עירוניים).

** שלושה מתוך 135 שבגרף הם בכירים ברמת הפרובינציה.


הטבלה השלישית מראה שהמספר הגבוה ביותר של מקרי מוות מתרחש בקרב שוטרי הביטחון הציבורי האחראים למעצרי מתרגלים, אך מבחינת האחוזים, האחוז הגבוה ביותר של מקרי מוות הוא בקרב "משרד 610" הקובע את תנאי הכליאה, ובקרב משרד התביעה האחראי על העמדה לדין.