(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג, ג'אנג דה-טאנג בן 84 ממחוז הה-שי, טיאן-ג'ין, מת לאחר חודש מעצר. הוא נעצר אחרי שהגיש תביעה משפטית נגד ג'יאנג דזה-מין, הדיקטטור הסיני לשעבר. בתביעתו הוא האשים את ג'יאנג באחריות לפתיחת הרדיפה נגד הפאלון גונג.

מאז החל לתרגל פאלון גונג נהנה מר ג'אנג מבריאות טובה. אולם בעקבות מעצרו ב-4 בדצמבר 2015, מצבו הבריאותי התדרדר במהירות.

בליל ה-4 בדצמבר פרצו שני שוטרים לביתו ולקחו אותו למשטרת יואה-שיו-לו לחקירה. הם שחררו אותו רק לאחר 5 שעות.

יומיים לאחר מכן אותם שני שוטרים זימנו את אשתו בת ה-80 לתחנת המשטרה. היא דרשה שיחזירו לה את ספרי הפאלון גונג שלה שהחרימו בפשיטה על הבית, אבל מפקד המשטרה סירב לכך.

בימים שלאחר מכן, המשיכו שני השוטרים בליווי מפקד המשטרה לפקוד אותם ולהציק להם, כשהם מפריעים למהלך חייהם ומשבשים אותם חמורות.

בני הזוג היו חסרי אונים מול הביקורים התכופים של השוטרים ואיומיהם, זה השתקף גם בבריאותו של מר ג'אנג שהמשיכה להתדרדר והוא נפטר ב-4 בינואר 2016.