(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג רבים באזור שלי סבלו לאחרונה מהצקות מצד המשטרה, וכמה נעצרו. נתקפתי חרדה ולא יכולתי להירגע. מתרגלת עמיתה אמרה לי שלדבריו של שוטר שהיא מכירה, אני מסומנת כ"המטרה בהא הידיעה" של המשטרה באזורי, ומתרגלת אחרת מהרשימה שלהם כבר נעצרה. המתרגלת הזכירה לי באדיבות לשים לב לביטחוני.

כשנרגעתי, הבנתי שזה לא מקרי. זו הייתה הפרעה של הכוחות הישנים שמטרתם הייתה לגרום שאדאג לביטחוני, ולפיכך להכיר ברדיפה.

המאסטר אמר:

"כמתרגל, אם תמיד תחשוב שזו מחלה, אתה למעשה מבקש את זה. אם אתה מבקש מחלה, היא תוכל להידחק לתוך גופך." (ג'ואן פאלון)

אנחנו מוגנים על ידי המאסטר והפא, אז בין אם זאת מחלה או הרדיפה, זה אף פעם לא אמור לקרות לנו. המאסטר לא מכיר ברדיפה, אז למה שאני אכיר בה?

כשהבנתי את זה, מחשבתי התבהרה. עליי רק לעשות היטב את שלושת הדברים שהמאסטר מבקש מאיתנו לעשות. גם אם רדיפה מגיעה, אין לי ממה לחשוש.

הפחד עוד התגנב ללבי מדי פעם. כשבני משפחה התקשרו אליי בדאגה שהמשטרה מתכוונת לעצור אותי, הרגעתי אותם ואמרתי להם לא לדאוג. אך האמת שדאגתי, בייחוד כשמתרגלים עמיתים הוטרדו ונעצרו.

מאסר קודם

פעם קשרו אותי למיטת ברזל במחנה עבודה בכפייה למשך 25 יום. שני אנשים פקחו עליי עין סביב השעון. שיננתי את "לון יו" ומאמרים אחרים של המאסטר שיכולתי לזכור. כששיננתי ברוגע, הרגשתי שאני שוכבת על ענן לבן ולא חוויתי שום כאב כלל.

המאסטר נשא את כל הכאב עבורי. כל עוד יש לנו את הפא במחשבה, המאסטר יכול לעזור לנו.

בפעם אחרת נעצרתי ונלקחתי למחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה. בזמן שדיברתי עם השוטרים על הפאלון דאפא ועל הרדיפה, הרגשתי אנרגיה חזקה זורמת דרך גופי.

בבדיקה הרפואית שערכו לי במחנה העבודה נמצאתי לא כשירה, אז הם סירבו לקחת אותי והרשו לי ללכת הביתה.

לא מפחדת יותר

כשזכרתי איך המאסטר תמיד הגן עלי, לא חשבתי יותר אם איעצר או לא.

אני תלמידת דאפא בתקופת תיקון הפא. הכוחות הישנים לא יכולים לרדוף אותי. המחשבות הנכונות שלנו ישמידו את הרוע. כל מה שאני צריכה לעשות זה ללכת בעקבות ועל פי המורה, לעבוד יחד עם מתרגלים עמיתים ולהציל יותר אנשים.

עם המחשבות הנכונות החזקות שלי המשטרה לא נקשה על דלתי יותר, וכל האזהרות התבררו כאזהרות שווא. הסביבה שלי נותרה שלווה.

כשעשיתי את מדיטציית הישיבה לבי היה שליו, מלא בפא.