(Minghui.org)

עשרות מתרגלי פאלון דאפא מהאי באטאם באינדונזיה לימדו את תרגילי הפאלון דאפא (פאלון גונג) לתלמידי קולג' טיארה באנגסה ב-29 באפריל 2016.

כ-150 תלמידים ומורים למדו את התרגילים ודיווחו שזה השאיר להם תחושה טובה.

המנהל אנג'אנג סוהאדין אמר שבתחילת התרגיל השני "תנוחת העמידה של הפאלון", הוא הרגיש סחרחורת ובחילה, אך זה התחלף מיד בתחושה של רגיעה בגוף כפי שמעולם לא חווה בעבר.

סגן המנהל, מר אנטוניוס, אמר שהכתף שלו הייתה קצת קפואה ושהוא הזיע, אבל לאחר מכן גופו החל לחוש קלות ונוחות. המוסיקה של התרגילים, אמר, עזרה לו להתרכז ולהישאר ממוקד.
חותמים על עצומה לתמוך בהבאת ג'יאנג דזה-מין לדין על שיזם ופתח ברדיפה

מתרגל פאלון דאפא סיני סיפר שבמולדתו סין יש רדיפה כבר 17 שנה, ושהרדיפה הגיעה לשיא נורא בקצירת איברי מתרגלי פאלון גונג בעודם חיים, וכך גורפת המפלגה הקומוניסטית הון בתעשיית ההשתלות.

הסטודנטים חתמו על העצומה התומכת בהבאת ג'יאנג דזה-מין לדין, על שיזם ותכנן את הרדיפה שהביאה כה הרבה צער וסבל.


סטודנטים בקולג' באי באטאם חותמים על עצומה התומכת בהבאת ג'יאנג דזה-מין לדין