(Minghui.org)

זמן קצר אחרי ששלחתי בדואר תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין למשרד התביעה העליון בבייג'ינג, מזכיר סניף המפלגה במקום עבודתי גילה שהמשטרה עומדת להגיע כדי לעצור אותי. הוא יידע מיד את הממונה עליי – מזכיר המחלקה שלי.

הממונה עליי היה בנסיעת עסקים והוא מיהר לחזור מיד למשרד. בדרכו חזרה, הוא צלצל ואמר לי לעזוב מיד את המשרד וגם הורה לעמיתיי כיצד לטפל בשוטרים שיגיעו.

הצלחתי לצאת משם ללא פגע.

רציתי לחזור לעבודה, אך פחדתי לגרום צרות לחברה, כך שהחלטתי קודם כל לשוחח עם הממונה עליי. הוא הקדים אותי וצלצל אליי להגיד שהכול בסדר ושאני יכול לחזור לעבודה.

הודיתי לו על שהגן עלי והוא אמר: "איך אני יכול לאפשר להם לשלוח אותך לכלא?"

למחרת, כשחזרתי לעבודה ניגשתי להודות למזכיר סניף המפלגה על שיידע את הממונה עלי לגבי המשטרה וגם כדי לספר לו על הפאלון גונג.

כשנכנסתי למשרדו, הוא הזמין אותי לשבת. התחלתי לספר לו מדוע מתרגלים מגישים תביעות נגד ג'יאנג דזה-מין ושעד כה אומתו פרטיהם של 4,000 מתרגלים שנרדפו למוות, אך נראה שהמספר האמיתי גבוה בהרבה.

סיפרתי לו עוד ועוד פרטים והוא האזין בתשומת לב.

כשסיימתי לדבר הוא אמר: "עשית את הדבר הנכון שבאת לשוחח אתי. המונה עליך סיפר לי שאתה עושה את עבודתך היטב. אתה אחד העובדים שתחת חסותי וזוהי האחריות שלי להגן עליך. אמרתי למשטרה שאני אחראי על העובדים שלי ואין להם צורך כלל לבדוק את האנשים שלי. אתה יכול להיות בטוחה שאני אשמור עליך בזמן שאתה בעבודה".

הוא סיים באומרו: "מעולם לא אמרתי שפאלון גונג הוא רע. אני יודע ש'אמת-חמלה-סובלנות' הם ברמה הגבוהה ביותר".