(Minghui.org)

מאז ה-1 במאי בשנה שעברה הוגשו יותר מ-200,000 תלונות פליליות בסין נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

מאז הנחית ג'יאנג את הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999, מתרגלי פאלון גונג בכל סין נעצרו, נכלאו ועונו משום שסירבו לוותר על אמונתם ולהשמיצה. חלק מתו במתקני המעצר והכליאה וחלק הפכו לקורבנות חיים של קצירת האיברים של המשטר. הם או משפחותיהם מגישים בשנה האחרונה תלונות פליליות לבית הדין העליון ולמשרד התביעה העליון בסין לשם הבאתו לדין צדק.

לאחרונה גוברת התמיכה השקטה במתרגלים הנרדפים ובזכותם להביא לדין את הדיקטטור לשעבר, והתמיכה מתבטאת באופנים שונים. אחת מהן היא תליית כרזות תמיכה לציון יום השנה לגל התלונות הפליליות נגדו (ראה שנה לתחילת גל התלונות שהוגשו לבית המשפט העליון בסין נגד ג'יאנג דזה-מין ).

להלן מספר כרזות שנתלו על ידי תומכים ב-23 ערים ברחבי סין: