(Minghui.org)

לאחרונה, כשקראתי את הרצאותיו של המאסטר שמתי לב לדברים הבאים ב: "הוראת הפא בוועידת הפא של החוף המערבי ב-2015":

"תלמיד: האם אנחנו יכולים להדפיס ולהפיץ באופן נרחב בסין את שני המאמרים המיוחדים שפורסמו לאחרונה בעיתון האפוק טיימס בסינית?

המאסטר: "לא, אל תעשו זאת. אני קראתי אותם גם כן, ונראה שהם מכוונים לאלה שבמשטר הנוכחי. הם לא נכתבו למען הצלת אנשים, והם אינם רלוונטיים לזה." ("הוראת הפא בוועידת הפא של החוף המערבי ב-2015")

זה עזר לי להבהיר בלבול מסוים. חבר אחד סיפר לי שהוא קיבל לעתים קרובות תקליטורי די.וי.די ממתרגלי פאלון גונג. ראיתי שאלו תכניות מרשת NTDV. כמו כן אני מכיר מתרגל שמוריד לעתים קרובות קבצי אודיו, לו ולמשפחתו, מ-NTD או מרשת הרדיו "קול התקווה" (SOH).

גם אני עשיתי דברים דומים בעבר. כשהתבוננתי באתרים מחו"ל, לעתים קרובות שמרתי כמה מאמרים מעניינים עבור חבריי ומשפחתי. למרות שהנושאים נראו טובים בעיניי, הם לא אהבו אותם, כך שמחקתי את הקבצים.

זה דומה לכך שמשתפים עם אנשים רגילים מידע או מאמרים המתארים את האכזריות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, אבל אינם מדברים ישירות על הפאלון גונג.

מה המאסטר הורה לנו לעשות

מהרצאות המאסטר אנחנו יודעים שעלינו להתמקד על העובדות הבסיסיות כשאנחנו משוחחים עם אנשים על הפאלון גונג. רוב המאמרים באתר מינג-הווי משקפים זאת.

אולם יש מתרגלים המעוניינים יותר בנושאים אחרים, במחשבה שאולי זו גישה טובה יותר. אבל כשאנחנו משתמשים בגישה הזאת, האם אנחנו באמת הולכים על פי דבריו של המאסטר? והאם אנו מגשימים את האחריויות שלנו?

גם אני נהגתי לחשוב שחומר מידע כזה יהיה לעזר לאנשים. אולם כעת אני יודע שאני טועה. ממש כפי שהמאסטר ציין בהרצאה למעלה, עלינו לעשות דברים בהתאם לפא ולא בהתאם למושגים האנושיים שלנו. עלינו להיות ברורים לגבי זה.

המושגים של עצמנו

אפילו אם חומר מידע או נושא נראה כמשהו שימצא חן בעיני אנשים רגילים, אין בהכרח פירוש הדבר שעלינו להשתמש בו, מפני שהצלה היא רצינית וקדושה.

לעתים תכופות, כאשר המחשבות שלנו אינן ברורות, הן נובעות ממושגים האנושיים. אנחנו משתמשים במידע בסיסי לגבי הפאלון גונג והרדיפה במשך שנים רבות, אז ייתכן שיהיו מתרגלים שירצו לנסות משהו חדש. אפילו אם אנשים רגילים אוהבים את הנושאים האלה, אולי הם לא יוכלו להינצל על ידם.

השורה התחתונה היא, שרק מידע הקשור לפאלון גונג יוביל אותם לנתיב לקראת עתיד טוב. לא משנה מה, עלינו ללכת אחר דברי המאסטר.

להישאר צלולים

הכתבים של המאסטר עזרו לי רבות. מייצור חומרים ועד הפצתם, עלינו להיות מודעים לחשיבות של לספר לאנשים את הדברים הבסיסים לגבי הפאלון גונג.

אף על-פי שהרדיפה נמשכת כבר 17 שנים, אנשים רבים עדיין הולכים שולל על ידי התעמולה. לפיכך, להסביר מהו פאלון גונג ואיך מכפישה המפלגה הקומוניסטית את הפאלון גונג זה חשוב מאוד.

אין זו טעות לתת לאנשים רגילים חומרים מ-NTDTV או ממקורות אחרים, אבל אלה הם רק דברים משלימים ואינם יכולים לבוא במקום לספר להם את העובדות הבסיסיות. עלינו לנצל במלואו את המידע הזמין לנו באתר מינג-הווי ולעשות כמיטבנו להציל אותם.