(Minghui.org)

לרבים מהעם הסיני יש דעה שלילית על הפאלון גונג עקב פרסומים ותעמולה של כלי התקשורת בבעלות המשטר בסין. הם אינם מבינים שהתעמולה השיטתית המשמיצה המכוונת כלפי הפאלון גונג פוברקה כדי להסית אנשים לשנאה כלפי שיטת הטיפוח-תרגול הזאת.

למשל "תקרית ההצתה העצמית" שבוימה בכיכר טיאננמן בתחילת 2001.

כששמעתי על האירוע בחדשות הייתי חשדן, משום שאף אחד מבין המשתתפים לא פעל בהתאם לעקרונות הפאלון גונג. התאבדות, במיוחד, מתוארת בכתבים במפורש כאסורה לחלוטין למי שמתרגל בשיטה.

הכול הסתדר לי כששמעתי מפי ראש "משרד 610" ברמת פרובינצייה את מה שראה ביום ההוא בכיכר טיאננמן.

עד להכנות ל"תקרית"

השיחה הזאת התקיימה בינינו ב-24 בינואר 2011, כ-10 שנים לאחר התקרית. היות שמשרד 610 שהוא עמד בראשו היה אחראי על מעקב אחרי מתרגלי פאלון גונג, הוא שם לב במיוחד להודעה מהמשטרה העירונית בינואר 2001 שטענה שיש מתרגלים המתכננים לנסוע לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג בכיכר טיאננמן.

"שהיתי בבייג'ינג במהלך אותם ימים ויצאתי לכיכר טיאננמן כל יום בבוקר ואחר הצהרים כדי לבדוק זאת", הוא סיפר.

ב-23 בינואר 2001 אחר הצהריים, הוא שמע שהוטל עוצר על כיכר טיאננמן. בלשים בלבוש אזרחי ושוטרים האחראים על העוצר עצרו אותו 3 פעמים כדי לבדוק את מסמכי הזיהוי שלו.

"תעודת המעבר הרגילה שלי לא התקבלה", הוא סיפר. "היה עליי לכן להציג את אישור משרד 610 המיוחד שלי. האישור הזה מונפק בלעדית רק לשוטרי משרד 610 העירוני או לבעלי דרגה גבוהה יותר במשרד".

מיד לאחר מכן, פינו שוטרים את האזור שבתוך תחום העוצר. היה עליו להציג את האישור המיוחד שלו כדי להישאר במקום.

"ראיתי מצלמות וידיאו מוצבות כדי לצלם". הוא חשב שזה נועד להיות הכנה לפעילויות פוליטיות או לתכנית טלוויזיונית ולכן שם לב כל כך למתרחש.

בכל זאת הוא נשאר במשך זמן מה והסתובב במקום. מישהו קרא אז בקול: "שריפה". הוא הביט לכיוון המקום ממנו התקבלה הקריאה והבחין במעט עשן. כמה בלשים ושוטרים במדים מיהרו לכיוון המקום והחלו לכבות את האש. הוא סיפר שהאש פרצה במקום בו ראה קודם לכן את מצלמות הווידיאו. מאחר שהוא כבר היה במרחק משם, וכיוון ששיער שהם מצלמים תכנית טלוויזיה, הוא לא הלך לשם לבדוק מה קרה.

בשל העוצר כמעט אף אחד לא יכול היה להיכנס לכיכר טיאננמן. הוא הסתובב סביב במשך זמן מה, לפני שחזר למלונו. הוא טס חזרה מאוחר יותר באותו יום בשל פגישה דחופה לשוטרי הפרובינצייה.

כשצפה בטלוויזיה בתקרית המבוימת של ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן, הוא נזכר במה שראה מוקדם יותר והכול נעשה הגיוני יותר – עוד טריק תעמולתי שתוכנן על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית.

למידע נוסף - תרמית "ההצתה העצמית"