(Minghui.org)

נעצרתי ועברתי עינויים קשים במחנה העבודה הנודע לשימצה מא-סאן-ג׳יאה (Masanjia), מחנה שכבר נסגר מאז. ביום שבו שוחררתי, השומרים אמרו למשפחתי שאהיה משותקת לשארית חיי. אך אני ביצעתי את תרגילי הפאלון גונג (פאלון דאפא) וקראתי את הכתבים של השיטה מדי יום, וכך חזרו אלי כוחותיי ובריאותי תוך זמן קצר ביותר. החלמתי המהירה הראתה שוב את הכוח של הפאלון גונג.

כשחזרתי לביתי ממחנה העבודה, נראיתי נכה מכיון שגררתי את רגלי באיטיות כאשר ניסיתי לנוע. גבי, רגליי וכפות רגליי נפגעו כולן קשה.

במחנה העבודה עברתי את עינוי המתיחה למשך 60 יום. זרועותיי ורגליי נקשרו בחבלים, ואז נמתחו ונקשרו לארבע הפינות של מיטה. הכאבים היו עזים. מספר מתרגלים מתו, או שהפכו לנכים או סבלו מהפרעה נפשית לאחר עינויים דומים.

לא זאת בלבד, שלושה שומרים זרקו אותי ממש בפועל במורד המדרגות.

עם הגיעי הביתה משפחתי וחבריי היו מודאגים מאד ממצבי. הם תהו מה יהיה עליי מכיון שהייתי שברירית ולא יכולתי לעשות דבר. אפילו תנועות בסיסיות כמו לקום או לשכב היו מאתגרות ביותר, והיה עליי להישען על הכיור כדי לצחצח את שיניי. אך אני הרגעתי אותם ״הקשיים הפיזיים שעמם אני מתמודדת כרגע הם כולם זמניים. הפאלון גונג יעזור לי להחלים במהירות רבה״

תרגלתי את התרגילים וקראתי את הכתבים של הפאלון גונג מדי יום. בתחילה, הפגיעות בגבי וברגליי מנעו ממני להתכופף בתרגיל הרביעי והחמישי. אמרתי לעצמי שוב ושוב,

"כשקשה לסבול אתה יכול לסבול את זה, כשקשה לעשות את זה אתה יכול לעשות את זה." ("ג'ואן פאלון" הרצאה תשיעית, "אנשים עם טבע מולד גדול")

התעלמתי מהכאב והשלמתי את כל חמשת התרגילים בכל יום. דבר מדהים קרה מספר ימים מאוחר יותר: הצלחתי לכופף את גבי ואת רגליי שוב, וכל הכאב נעלם. אפילו הלכתי שלושה מיילים כדי לספר לאנשים את העובדות על הרדיפה ועל כמה פאלון גונג יכול באמת לעזור לאנשים.

הבנתי לפתע שהחלמתי לחלוטין, יום אחד כאשר הצלחתי לשאת דלי כבד של מים בעצמי. סבתי אמרה בתדהמה, ״באמת החלמת עכשיו. לא פלא שכל כך הרבה אנשים אומרים לי שפאלון גונג הוא פלאי. הוכחת שהם צודקים לחלוטין. זה לקח לך כמה ימים בלבד להחלים מפגיעות שלא היו אמורות להירפא לעולם״

עניתי, ״פאלון גונג העניק לי שוב גוף בריא״