(Minghui.org)

שר החוץ הסיני, וואנג יי ביקר בקנדה בין ה-31 במאי ל-5 ביוני 2016.

ב-1 ביוני ניהל שר החוץ הקנדי סטיבן דיון שיחה עם עמיתו הסיני, שבמהלכה העלה את סוגיית זכויות האדם בסין.

מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג (הידועה גם בשם פאלון דאפא) עמדו במחאה שקטה מול בניין הפרלמנט ומשרד החוץ הקנדיים, ונשאו שלטים שעליהם היה כתוב "פאלון דאפא הוא טוב" ו"העמידו את ג'יאנג זמין לדין". הם קראו לשים קץ לרדיפה של הפאלון גונג בסין.

מתרגל הפאלון גונג, האן פאנג סיפר בראיון עמו: " מדי יום אנחנו באים לכאן כדי לעורר את המודעות לרדיפת הפאלון גונג. הרדיפה נמשכת כבר 17 שנה. שר החוץ הסיני מבקר היום בקנדה ואנו מקווים שהוא ישמע על הרדיפה וילמד להכיר את היופי והנועם של הפאלון גונג ויעזור לעצור את הרדיפה".

רקע

ב-1999 ג'יאנג זמין האיש שעמד בראש המפלגה הקומוניסטית עקף את יתר חברי הוועדה של הפוליטבירו (הלשכה הפוליטית) ופתח במסע דיכוי אכזרי של מתרגלי הפאלון גונג.

ב-16 השנים האחרונות מתרגלי פאלון גונג רבים איבדו את חייהם כתוצאה מהרדיפה. רבים עוד יותר, עברו עינויים והשלטונות אף קצרו את איבריהם של מתרגלים רבים למטרות סחר. ג'יאנג זמין הוא האחראי הישיר לרדיפה האכזרית הנמשכת עד עצם היום.

בהוראתו הישירה של ג'יאנג, ב-10 ביוני 1999 הקימה המפלגה הקומוניסטית הסינית את "משרד 610", ארגון הכפוף ישירות לג'יאנג זמין והעומד מעל כל סמכות פוליטית, משטרתית או משפטית, ושבדומה לגסטפו, תפקידו לדאוג לחיסולם של מתרגלי הפאלון גונג: לפגוע במוניטין שלהם, לגדוע את מקורות הכלכלה שלהם ולהשמיד אותם פיסית.