(Minghui.org)

שנים-עשר חברים בפרלמנט האירופי פרסמו לאחרונה הצהרה משותפת, הדורשת מהפרלמנט האירופי לחקור את קצירת האיברים והסחר באיברי אדם הבלתי חוקיים על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

חבר הפרלמנט הבלגי לואי מישל הוא אחד מיוזמי ההצהרה. מנהלת הלשכה שלו בנדיקט ואן דן ברג אמרה שההצהרה היא קול חזק כנגד השתלות איברים בלתי חוקיות ותומכת בקיום חקירה עצמאית בסין. היא אמרה שקצירת איברים היא סוגיה רגישה וחשובה מפני שהיא מדברת על זכויות אדם וחיי אדם.

מתרגלי פאלון גונג (ידוע גם כפאלון דאפא), שיטת טיפוח תרגול הנרדפת בסין מאז 1999, ערכו ב-25 וב-26 במאי עצרת מול הפרלמנט האירופי בבריסל, כדי להביע את תמיכתם בהצהרה.

הקבוצה חשפה כיצד קוצר המשטר הקומוניסטי בסין איברים ממתרגלים חיים הכלואים בסין בשל אמונתם. האיברים משמשים בתעשיית ההשתלות ונמכרים בעבור רווח גדול. הם ביקשו מחברי הפרלמנט האירופי לגנות את הרדיפה נגד השיטה, ובנוסף לכך לתמוך במאמץ להביא לחקירות נוספות בקצירת איברים מאסירי מצפון, כולל ממתרגלי פאלון גונג, המתבצעת על ידי המשטר הסיני.

מתרגלים מול הפרלמנט האירופי קוראים לתשומת לב לקצירת האיברים ממתרגלים הכלואים בסין בשל אמונתם

בדצמבר 2013 העביר הפרלמנט האירופי החלטה הקוראת למשטר הסיני לעצור את קצירת האיברים מאסירי מצפון חיים. ההצהרה האחרונה אותה יזמו 12 חברי פרלמנט מ-4 מפלגות, קוראת לפרלמנט להמשיך ולנקוט בפעולה נוספת ולחקור את הפשע הזה של קצירת איברים בסין. ברגע שההצהרה תשיג תמיכה של יותר ממחצית חברי הפרלמנט, היא תהפוך להחלטה.

ניק, אחד המתרגלים שהשתתף בעצרת אמר, שהם ימשיכו לערוך פעילויות מול הפרלמנט האירופי, עד שההצהרה תהפוך להחלטה. הוא מאמין שמאמצים ממושכים על ידי אנשים ומנהיגים בכל רחבי העולם, זה מה שצריך כדי לסיים את זוועות קצירת האיברים בסין.

חבר הפרלמנט הגרמני: "כולנו חייבים לעשות כמיטבנו לעצור את הרדיפה"

חבר הפרלמנט ארנה גריקה מגרמניה נכח בעצרת כדי לתמוך במאמצי המתרגלים

חבר הפרלמנט הגרמני ארנה גריקה (Arne Gericke) הגיע לעצרת עם עותק של ההצהרה בידו. הוא אמר שהוא רוצה לאפשר לעוד אנשים לדעת על הפשע הנורא הזה שקורה כיום בסין.

"קשה לאנשים באירופה לדעת בבירור מה קורה בסין. האמת על קצירת האיברים הטרגית הזאת מוסתרת על ידי המשטר הסיני. אני מודה לאלה שצופים מקרוב במה שקורה בסין. הם עוזרים לנו להבין ולנקוט בתגובות הולמות", אמר.

"קצירת איברים מאנשים חיים בעבור רווח אינה מקובלת באירופה", הוסיף גריקה. "אנחנו המומים מכך לחלוטין. אנחנו רוצים לעזור אבל איננו יודעים היכן להתחיל, וזו הסיבה מדוע אני מאושר כל כך לראות כאן מתרגלי פאלון גונג. זה מאפשר לי לדעת מה אני יכול לעשות. כולנו חייבים לעשות כמיטבנו כדי לעצור את הרדיפה".

זוהי האחריות שלנו לנקוט בפעולה

חבר הפרלמנט הצ'כי תומס זדכובסקי, יוזם נוסף להצהרה, מאמין שקצירת איברים בסין היא סוגיה חשובה. "אנחנו רוצים לפתוח באירופה דיון לגבי הסוגיה הזאת. זה מהותי לגבי השיח שלנו עם סין, שאינו קשור רק לכלכלה, אלא גם לזכויות אדם", אמר זדכובסקי.

"עבורי, זה חשוב שנדון בגלוי בסוגיה הזאת ונזכה בתשומת לב של כולם", אמרה חברת הפרלמנט ג'ולי וורד שחתמה על ההצהרה "עבור שבעה מיליון האנשים אותם אני מייצגת".

בהסבירו מדוע הוא תומך בהצהרה, אמר חבר הפרלמנט הגרמני יואכים זלר: "אני מאמין שזוהי צורה קיצונית ביותר של הפרת זכויות אדם וזוהי האחריות שלנו לנקוט בפעולה".

לעורר מודעות ציבורית

מרטין בורסיק, פרופ' מצ'כיה מקווה לסייע לסיים את פשע קצירת האיברים

מרטין בורסיק הוא פרופ' מצ'כיה שעצר בדרכו בעצרת. הוא הזכיר ששמע לפני שנים אחדות נאום של דיוויד קילגור בצ'כיה. קילגור, לשעבר חבר פרלמנט קנדי ותת-שר החוץ הקנדי, הוא חוקר עצמאי בקצירת איברים בסין. בורסיק הביע תמיכה בפאלון גונג וחתם על העצומה נגד קצירת איברים.

עיתונאים מדנמרק מתכננים לעזור לעורר מודעות לגבי פשע קצירת האיברים בסין

חמישה עיתונאים מדנמרק ראו את המפגינים ולמדו לגבי הרדיפה הנמשכת עדיין בסין. אחת מהם, גב' דיטה לומטי, אמרה: "זוהי הפעם הראשונה שאני שומעת על הפשע הנורא הזה". הם אמרו שהם רוצים לעשות מה שיוכלו כדי לעזור לעורר מודעות לסוגיה הזאת.


עוברים ושבים רבים חתמו על העצומה המדברת על הרדיפה הממושכת נגד הפאלון גונג בסין