(Minghui.org)

מאמר זה הוא פולו-אפ למעצרים המתוארים במאמר קודם: שוטרים עצרו בעורמה ובאכזריות יותר מתריסר מתרגלי פאלון גונג מהעיר דה-ג'ואו בחודש אפריל

בהמשך לרדיפה המתקיימת במלוא עוזה בפרובינציית שאן-דונג, נעצרו במשך יומיים רצופים בחודש אפריל השנה 18 מתרגלים בעיר דה-גואו. כל המתרגלים נעצרו משום שהגישו תביעות פליליות נגד מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית לשעבר, שיזם את הרדיפה האכזרית נגד הפאלון גונג.

11 מבין ה-18 שוחררו. 6 מתרגלים עצורים עדיין (נכון ליום כתיבת המאמר) ומקום הימצאו של מתרגל אחד אינו ידוע. השוטרים הפכו את בתיהם של המתרגלים והחרימו חפצים אישיים.

בנוסף, יותר מ-6 מתרגלים בדה-ג'ואו עברו הטרדות מאותה סיבה.

ששת המתרגלים העצורים עדיין

מר מא יו-צינג כבן 50

מר סון שיאנג-רן כבן 72

גב' צ'ן יו-לאן כבת 74

גב' לו דואו-מיי כבת 60

גב' גאנג שיו-צ'ין

גב' וואנג יו-צ'ין

פרטים על 6 המתרגלים העצורים וסיפוריהם של 11 המתרגלים המשוחררים בכתבה באנגלית (ראה קישור למטה).

מקום הימצאו של המתרגל ג'אנג גואו-ג'ו שנעצר ב-22 באפריל אינו ידוע ולמשפחתו אין מידע כלשהו לגביו.

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.