(Minghui.org)

המשטרה בג'ין-יון שבפרובינציית ג'ה-ג'יאנג פתחה בשני סבבי מעצרים המוניים בלתי חוקיים של מתרגלי פאלון גונג על שהגישו תביעות משפטיות נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

ב-11 בנובמבר 2015 בשעות המוקדמת של הבוקר נעצרו יותר מ-80 מתרגלים וב-22 במארס 2016 עוד 10 אנשים לפחות.

עד היום נותרו עדיין 10 מתרגלים במעצר.

מאז מעצרם בנובמבר האחרון היו 3 מתרגלים במרכז המעצרים המחוזי של ג'ין-יון. אחת מהם, גב' דואו צאי-ג'ואן נעשתה נכה כתוצאה מהתעללות במעצר. למרות זאת, הועמדה למשפט ב-15 באפריל 2016.

עוד מתרגלים שנעצרו במארס, היו תחת מעצר מנהלי בכלא המחוזי של ג'ין-יון.

מר פאן ג'ונג-ג'ואנג ששוחרר מסביר מדוע המתרגלים חייבים לחפש צדק נגד ג'יאנג.

"כל העם הסיני חייב לתבוע את ג'יאנג דזה-מין"

מר פאן סבל מסרטן המעי והרופאים אמרו שנותרו לו 3 שנות חיים אם יתמזל מזלו. אולם, אחרי שהחל לתרגל פאלון גונג הוא החלים לחלוטין.

אחרי החלמתו המדהימה אמר מר פאן: "פאלון גונג מאפשר לאנשים לשפר את בריאותם ואת מוסריותם".

"מתוך קנאה ופחד מאיבוד שלטונו, רקח ג'יאנג דזה-מין שקרים והאשמות מזויפות נגד הפאלון גונג. מיליוני מתרגלים אבדו את חייהם כתוצאה מהרדיפה ובכלל זה מקצירת איברים. ג'יאנג מנע מאזרחים את חופש האמונה והפר בכך את החוקה של סין. על כל העם הסיני לתבוע אותו לדין", הוסיף מר פאן.

בשל סירובו לוותר על אמונתו בפאלון גונג הוא נעצר באופן בלתי חוקי מספר פעמים במהלך הרדיפה, וסבל ממכות אלימות ועינויים מידי המשטרה. במהלך חקירה ב-2005 הוא סבל מפגיעות חמורות שהובילו לנכות.

"אני רוצה שג'יאנג יועמד לדין צדק כמו גם לשקם את המוניטין של הפאלון גונג. אנשים זכאים לחופש אמונה. גם אשתי וגם אני הגשנו תביעות פליליות נגד ג'יאנג בבית הדין העליון ובמשרד התביעה העליון", סיפר מר פאן. "הצדק ינצח לבסוף".

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מנצלים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.