(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'או יונג-שן בן 52 ממחוז ג'ינג-צ'ואן בפרובינציית גאן-סו נעצר ללא עילה חוקית בתחילת 2015. הוא הועמד למשפט באמצע דצמבר 2015 ללא ידיעת משפחתו, כי סירב לוותר על אמונתו בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. במשפט החשאי נגזרו עליו 7 שנים בכלא. נודע כי הוא מת ב-7 בפברואר 2016, ערב ראש השנה הסיני, במרכז המעצרים המחוזי.

משפחתו של מר ג'או הכוללת את שלושת אחיו קיבלו הודעה על מותו רק ב-10 בפברואר. הם לא מאמינים לטענת המשטרה שהוא מת עקב שבץ, ודרשו את תוצאות הנתיחה לאחר המוות.

המשטרה איימה לשרוף את גופתו של מר ג'או אם אחיו לא יפסיקו לחקור את סיבת מותו.

מאחר שהנוהג בג'ינג-צ'ואן הוא לקבור את המת, האחים נאלצו לוותר על זכותם לחפש צדק לאחיהם, וקיבלו פיצוי של 65,000 יואן.

ב-11 בפברואר נשלחה גופתו של מר ג'או חזרה לעיר מגוריו בליווי עשרות שוטרים. אחד השוטרים איים שאם מתרגלי פאלון גונג יבואו למחות, השוטרים יקבלו את פניהם ברובים.