(Minghui.org)

עוד הם מתאבלים על מות בנם הגדול שהוכה למוות במעצר משטרתי, ירדה על ההורים מכה נוספת כשנודע להם שבנם הצעיר מת במעצר משטרתי. זה קרה באפריל השנה.

בנם יאנג ג'ונג-גנג הוכה למוות ב-28 ביוני 2013 – ביום הרביעי למעצרו במשטרה, בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. כל גופו היה מכוסה בחבלות. גם הוא היה בן 38 במותו.

שלוש שנים לאחר מכן אחיו הצעיר, יאנג ג'ונג-שן, מתרגל פאלון גונג מת גם כן במעצר משטרה, 11 יום לאחר שנעצר בשל אמונתו בפאלון גונג. גם הוא היה בן 38 במותו.

האח הגדול יאנג ג'ונג-גנג

האח הצעיר יאנג גונג-שן

שני האחים שהגיעו במקור מהעיר רווי-אן, עבדו בעיר ג'נג ג'ואו בהה-נאן, שם איבדו שניהם את חייהם כשניסו לממש את זכותם החוקתית לחופש אמונה.

משטרת ג'נג-ג'ואו טענה שהאח הצעיר מת כתוצאה מכך ששבת רעב, אבל הוריו היו בטוחים שגם הוא מת כתוצאה ממכות, ממש כמו אחיו הגדול.

סימני טראומה על הגופה

מאז מעצרו ב-10 באפריל השנה, הוריו של מר יאנג הצעיר חששו מאוד לגביו. הפחד הנורא מכל שלהם התממש, כשהמשטרה הודיעה להם ב-27 אפריל שבנם מת שבוע קודם לכן.

הם טסו ב-4 במאי לג'נג-ג'ואו ולבם נשבר כשראו את גופת בנם החבולה. רום הראש של הבן היה נפוח ודם טפטף החוצה מפצעיו הפתוחים על פניו. באוזניו ובאפו היו תחובים כדורי צמר גפן. 4 משיניו החסרות הוחלפו בשיניים מזויפות. על בטנו היו סימנים כהים ובקצה איבר מינו נראו כוויות. כל ציפורניו היו שחורות, וכשהאב נגע באצבע אחת, טפטף ממנה דם.

האב היה כל כך הרוס שנפל למשכב ואושפז בבית חולים למשך שבוע. המשטרה הוציאה אותו משם בכוח ולקחה אותו למחלקת המשטרה לחתום על מסמכים לאפשר את שריפת גופת בנו.

ההורים תחת מעקב

רשויות ג'נג-ג'ואו לחצו על הוריו של מר יאנג לוותר על זכותם לנקוט בצעדים משפטיים, כשהם מבטיחים להם פיצוי בגובה של 600,000 יואן על מות שני בניהם. ב-17 במאי פגשו סוכני "משרד 610" את ההורים זמן קצר אחרי שמטוסם נחת בשדה תעופה מקומי. הם הסיעו אותם ישירות לבית קברות שם קבור אפרו של בנם. כיום הם נמצאים תחת מעקב סביב השעון.