(Minghui.org)

36 מחוקקים משווייץ חתמו במשותף על מכתב לנציב העליון לזכויות אדם באו"ם, זייד ראאד אל-חוסיין, כשהם דוחקים בו לעזור לקדם את התביעות המשפטיות נגד ג'יאנג דזה-מין בשל תפקידו ב-17 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג.

ג'יאנג דזה-מין, מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית דאז, פתח ב-1999 ברדיפה נגד הפאלון גונג והנחה אותה אישית בקמפיין אכזרי ואלים. מאז מאי 2015 יותר מ-200,000 מתרגלי פאלון גונג בכל העולם הגישו תביעות משפטיות נגד ג'יאנג לבית הדין העליון בסין. בינתיים, כמה מיליוני אנשים ממדינות ואזורים רבים ובכלל זה סין, ממשיכים לחתום על עצומה הקוראת למערכת המשפט הסינית לחקור את פשעיו של ג'יאנג.

טרם החתימה על המכתב הזכיר חבר מועצת העיר ג'נבה הנרי ראפאז לאנשים שלא ישכחו שהעולם לא נתן דעתו לפשעי הנאצים עד שכמה מיליוני יהודים איבדו את חייהם. הוא מאמין שהגיע הזמן לנקוט בפעולה להצלת מתרגלי פאלון גונג בסין הסובלים מהפרות גסות של זכויות אדם.

המכתב משבח קודם כל את הקמפיין הנוכחי בסין נגד שחיתות שהביא לנפילתם של בכירי ממשל רמי דרג רבים. המחוקקים השוויצרים מאמינים שהקמפיין הוא סימן לשיפור במערכת המשפטית הסינית.

המכתב מצביע על כך שהרדיפה שהחלה על ידי ג'יאנג דזה-מין ב-1999 הינה אכזרית מאוד, ובמיוחד קצירת האיברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג המתנהלת על ידי מדינה. המכתב מיידע את מר חוסיין שארגונים רבים, ובכלל זה האו"ם, הפרלמנט האירופי ואקטיביסטים נוספים לזכויות אדם קוראים לסיומם של פשעי קצירת האיברים האלה בעזרת 2 מיליון חתימות עד כה על העצומה.

כמו כן קורא המכתב למר חוסיין לעודד את נשיא סין להעמיד לדין את ג'יאנג ולחקור את פשעיו, בהתחשב בכך שיותר מ-200,000 תלונות פליליות הוגשו נגדו.

המחוקקים הדגישו שכל העולם צופה בהתפתחות של התלונות המשפטיות והם כולם עדים. לפיכך, הם פונים בקריאה, כדי שההיסטוריה תהיה עדה לפעולות הננקטות היום כדי לעצור את הפשעים האלה.

עשרה מחוקקים שוויצריים שלחו ישירות לנשיא הסיני מכתב דומה באוגוסט האחרון, כשהם דוחקים בו לקדם את התביעות המשפטיות נגד ג'יאנג.

הפעם, החותמים על המכתב כוללים 10 חברי הפרלמנט הפדראלי, חבר פרלמנט לשעבר, חבר במועצה הגדולה של קנטון ג'נבה, חבר לשעבר ו-23 חברי מועצת העיר ג'נבה.

תמונות החותמים על המכתב


שמות החותמים על המכתב:

MPs: Daniel Brelat, Dominique De Buma, Balthasar Glättli, Beat Jans, Liliane Maury-Pasquier, Lisa Mazzone, Carlo Sommaruga, Francine John, Andrea Geissbühler, Giovanni Merlini Former MP: Ueli Leuenberger Grand Council Member of Canton of Geneva: Didier Berberat Former Grand Council Member: David Hiler Geneva Council Members: Mathias Buschbeck, Marc Falquet, Jean Luc Forni, Henry Rappaz, Jean-Charles Rielle, Eric Stauffer, Andre Pfeffer, Bernhard Riedweg, Thomas Bläsi, Christian Flury, Christian Grobet, Christian Zaugg, Daniele Magnin, Florian Gander, Francois Baertschi, Jean-François Girardet, Jean-Marie Voumard, Patrick Dimier, Patrick Lussi, Sandra Golay, Sarah Klopmann, Stephane Florey, Thomas Wenger