(Minghui.org)

שתי המתרגלות, קונג ג'יו-הונג ופאנג ג'ונג-ג'יו, נעצרו באופן בלתי חוקי ב-25 במאי 2016 כששוחחו עם אנשים בעיירה יאן-דיאן על הרדיפה נגד הפאלון גונג.

השוטרים שעצרו אותן סטרו על פניה של גב' קונג 6 פעמים ובעטו בגב' פאנג שוב ושוב. הם לקחו את מפתחות ביתן, ערכו שם חיפוש והחרימו חפצים אישיים. מביתה של גב' קונג החרימו מחשב, מדפסת וכסף מזומן – שערכם מסתכם ביותר מ-40,000 יואן.

כשהגיעו בני משפחתה של גב' קונג לתחנת המשטרה לברר מדוע נעצרה, השוטרים קיללו אותם ואף איימו שיהרגו את בעלה. כמו כן תקפו את בנות משפחתה. שוטרים אחרים שהתערבו וניסו לרסן אותם הותקפו גם כן.

שמות האחראים על תחנת המשטרה ומספרי הטלפון שלהם מופיעים במאמר המקור באנגלית בקישור למטה.