(Minghui.org)

די הרבה מתרגלים באזור שלי נעצרו לאחרונה או מתו מקארמת מחלה. לא יכולתי להבין איך דבר כזה יכול לקרות.

שיתפתי שתי מתרגלות בכך שאני לא מצליחה להבין את זה, והגענו למסקנה שכנראה מה שמשחק תפקיד במעצרים ובמקרי המוות הוא חוסר ההצלחה שלנו להשמיד לחלוטין את צל הרפאים הקומוניסטי מתוך מחשבתנו.

הן הציעו שאקרא עוד כמה פעמים את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית".

בעבר הקשבתי לגרסת האודיו של "תשעת הדיונים" כמה פעמים, אבל מעולם לא קראתי את הספר. בדרך כלל הקשבתי להקלטה בעודי עושה דברים אחרים, כך שלא באמת האזנתי בתשומת לב מלאה.

אחרי השיתוף עם שתי המתרגלות החלטתי לקרוא את הספר.

כשהגיעה העת לשלוח מחשבות נכונות קראתי בערך כבר עשרה עמודים ושמתי את הספר בצד. לקראת סוף שליחת המחשבות הנכונות, ראיתי בעין השלישית שלי את הסצנה הבאה:

בהבזק לאחור ראיתי במחשבתי את הסצנה בה אני מתחילה לקרוא את "תשעת הדיונים". ברגע שפתחתי את הספר, הגיח מתוכו כדור מוזהב כדי להלום בדרקון אדום שניצב מאחורי גבי. לאחר מכן עפו החוצה מהספר תשע חרבות ופוררו את הדרקון האדום. כשהמשכתי לקרוא הופיע מלאך מתוך הספר כדי למחוק את הפטיש והמגל (סמלי הקומוניזם) שהיו על מצחי.

מה שראיתי באמצעות העין השלישית שלי הזכיר לי את מה שאמר המאסטר ב-"שימרו על צלילות"

"אל תחזיקו בשום תקוות לגבי המק"ס המרושעת. השד המרושע הזה הגיע כדי להרוס את האנושות. בהבהרת האמת אתם צריכים לאפשר לאנשים להבין בבירור את המהות שלה. תלמידי הדאפא לא צריכים שיהיו להם שום אשליות לגביה. במהלך השנים האלה של הרדיפה נגד תלמידי הדאפא, היא גרמה לכמה מיליונים של תלמידי דאפא לאבד את החיים שלהם; במהלך המאה הזאת, המפלגה המרושעת הזאת הרגה סך הכול בכל העולם כמה מאות מיליוני אנשים. הרוח המרושעת שמאחורי המפלגה המרושעת ניצלה את אנשי העולם לגרום לאנשים לפגוע באנשים. לאלה בתוך המשטר של המפלגה המרושעת שיכולים להבין אותה בבירור תהיה תקווה; אלה שלא מוכנים לוותר כולם יפוררו יחד איתה בניפוי הגדול. בעשיית שלושת הדברים תלמידי הדאפא צריכים לשמור על ראש צלול".

לפתע הבנתי למה התכוון המאסטר ב-"היא גרמה לכמה מיליונים של תלמידי דאפא לאבד את החיים שלהם". המספרים האלה כללו לא רק מתרגלים שמתו כתוצאה מהרדיפה, אלא גם מתרגלים שאיבדו את חייהם אחרי שסבלו מקארמת מחלה.

מאז החלה הרדיפה, כ-50 מתרגלים באזור שלנו מתו מ"קארמת מחלה". חלקם עשו באופן פעיל את שלושת הדברים, אבל הם לא יכלו להפסיק לקרוא עיתונים או לצפות בתכניות טלוויזיה המלאים בתעמולת המק"ס.

אף על-פי שהמתרגלים האלה אמרו שאינם מכירים בצל הרפאים הקומוניסטי, המעשים שלהם הראו אחרת. בסופו של דבר זה עלה להם כנראה בחייהם. אחרי הכול, הרוע ירדוף באכזריות מתרגלים כשיש לו הזדמנות לכך. הוא מנצל כל פרצה.

הצעתי שנקרא את "תשעת הדיונים בקפדנות יותר ולעתים קרובות יותר, בהנחה שזה לא מפריע לעשיית שלושת הדברים. לא נוכל לחזור לשמים כשאנו נושאים עלינו את התווית הקומוניסטית. אני מקווה שנקדיש יותר תשומת לב לעניין הזה בשלב האחרון הזה של תקופת תיקון הפא.

כתוספת למה ששיתפתי למעלה חוויתי גם אי נוחות בגרוני מיד לאחר שסיימתי לכתוב את המאמר. התחלתי להשתעל והרגשתי נורא למחרת היום. ידעתי שהרוע התקיף אותי מפחד שמא ייחשף, לכן שוחחתי עם עוד כמה מתרגלים על החשיבות של השמדת צל הרפאים הקומוניסטי. מיד לאחר מכן החלמתי.

אנא ציינו כל דבר שאינו הולם.