(Minghui.org)

הניו יורק טיימס פירסם לאחרונה כתבה שבה הופרכה ההצהרה של סין שטענה שמערכת ההשתלות שלה מקובלת על-ידי האגודה העולמית להשתלות.

נשיא האגודה להשתלות – ארגון עולמי לא-ממשלתי להשתלות שמשרדו הראשי במונטריאול – סתר בכתבה את הצהרתה של סין הטוענת שמערכת ההשתלות שלה זוכה לתמיכת העולם.

במהלך הקונגרס הבין לאומי ה-26 של האגודה להשתלות שנערך בהונג קונג, דיווח העיתון של המשטר הסיני "גלובל טיימס", כי: "אנשי מחקר אומרים שהכנס הזה להשתלות של חוקרים סינים מעיד על כך שעולם ההשתלות הסיני מקובל באמת על האגודה להשתלות".

ד״ר פיליפ ג׳יי או'קונל, נשיא האגודה להשתלות ומארגן הכנס בהונג קונג, הגיב על הדברים במסיבת עיתונאים. הוא סיפר שאמר מפורשות לנציגים הסינים שהשימוש שסין עושה מזה עשרות שנים באיבריהם של אסירים שהוצאו להורג מעורר חלחלה בעולם.

את הדברים אמר על סמך מספר חקירות עצמאיות שנעשו בעשור האחרון, ושסיפקו ראיות משכנעות המעידות על כך שהמספר המשגשג של ניתוחי ההשתלות בסין מבוסס על קצירת איברים מאסירי מצפון, שרובם מתרגלי השיטה הרוחנית פאלון גונג.

על-פי הניו יורק טיימס אמר ד"ר או'קונל לנציגים הסינים: "חשוב שתבינו שהקהילה הבין לאומית מזועזעת מהפרקטיקות שהסינים השתמשו בהן בעבר".

ד״ר או'קונל אמר לעיתונאים שהדברים שאמר לנציגים הסינים "אינם משתמעים לשתי פנים" וכי לא ניתן היה לפרש את דבריו, כאילו שאמר שמערכת ההשתלות הסינית ״מקובלת באמת על-ידי האגודה להשתלות.״

"אולי זה מה שהם אמרו, אך זו אינה האמת", הוסיף.

ד״ר ג׳רמי צ׳אפמן, נשיא האגודה להשתלות לשעבר, אמר שיש סבירות שאחד המאמרים המדעיים שהוצגו בכנס נוגד את כללי האתיקה של האגודה, מאחר שהאגודה מקפידה שאיברים שנקצרו מנידונים למוות לא ישמשו למחקר.

על-פי הכתבה שפורסמה בניו יורק טיימס, מחבר המאמר המדעי הוא ג׳נג שו-סן, מנתח השתלות באוניברסיטת ג׳ה-ג׳יאנג.

ד״ר צ׳אפמן סיפר כי האיץ בנציגי הממשלה הסינית שנכחו בכנס לחקור את המקרה.

"אם יתברר שהמחברים אכן הפרו את הכללים, שמם יפורסם ויבוזה, ותישלל מהם לתמיד הזכות להשתתף בכנסים שלנו או לפרסם בכתבי-עת להשתלות."

ג׳נג שו-סן בן ה-66 הוא אחד המומחים המנוסים ביותר להשתלות כבד בסין. בהתאם לפרסום בתקשורת הממלכתית, ״גואנג-מין-גואנג״ והאגודה הסינית למדעים וטכנולוגיה, ג׳נג ערך 1850  השתלות כבד עד מרץ 2016.

דף האתר של ה״גואנג-מין-גואנג״ המציג את הראיון עם ג׳נג שו-סן, שבו הוא מספר שערך 1850 השתלות כבד

בכתבה של ״ג׳ונג-סין-וואנג״ (כלי תקשורת אחר שנשלט על ידי המשטר הסיני) שפורסמה בינואר 2010, ג׳נג מוביל צוות רפואי המונה כמה מאות אנשים בבית חולים הערוך ל-200 השתלות כבד בשנה. זהו בית החולים הראשי המזוהה עם בית-הספר לרפואה של אוניברסיטת ג׳ה-ג׳יאנג.

ג׳נג הוא גם יו״ר של האגודה המחוזית נגד כתות במחוז ג׳ה-ג׳יאנג. האגודה שייכת למדינה ואחד מתפקידיה העיקריים בשני העשורים האחרונים היה לסייע ברדיפת הפאלון גונג, אף על פי שהיא אינה נכללת כלל ברשימת הכתות בסין. ג'נג עצמו היה מעורב באופן פעיל בהכפשת הפאלון גונג. הוא היה העורך הראשי של ספר שפורסם ב-2009, והמשמיץ את הפאלון גונג.