(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג, תושבי העיר צ'נג-דו קראו ב-23 ביולי בבית פרטי, כשקבוצת סוכני ממשל פרצו פנימה ועצרו אותם.

תשע מתרגלות ומתרגל אחד למדו ב"ג'ואן פאלון", הספר העיקרי של הפאלון גונג, שיטה רוחנית המתבססת על עקרונות אמת-חמלה-סובלנות ונרדפת כבר 17 שנים על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

הסוכנים הגיעו בלבוש אזרחי ללא תגי זיהוי או צווי חיפוש. הם הורו לכולם להישאר במקום והחלו לערוך חיפוש בתיקים ואחר-כך בדירה, כשהם הופכים אותה על פניה.

שני רכבים של המשטרה עמדו בהיכון מחוץ למתחם הדירות. השכנים התאספו לראות מה קורה, כששוטרים במדים עזרו לסוכנים להעביר את עשרת המתרגלים לתוך הרכבים.

המתרגלים חולקו לקבוצות של שניים ונשלחו ל-5 תחנות משטרה שונות לחקירה.

למחרת, כולם הועברו לתחנת משטרת ג'ין-יאנג.

מאוחר יותר באותו לילה הועברו חמישה מתרגלים לבדיקות רפואיות בבית חולים מקומי. כשחזרו, הועברו למקום בלתי ידוע. נכון ליום כתיבת הכתבה הם עדיין עצורים.

חמשת המתרגלים שנותרו אולצו לשלם 2,000 יואן כל אחד ולחתום על טופס "שחרור על תנאי". הם שוחררו בשעות הבוקר המוקדמות של ה-25 ביולי ונאספו על ידי בני משפחתם.