(Minghui.org)

שש מתרגלות פאלון גונג נעצרו ב-24 ביוני 2016 במחוז קאנג-פינג כששוחחו עם אנשים באזור הכפרי על הרדיפה נגד הפאלון גונג.

שתיים מהמתרגלות המבוגרות שוחררו באותו ערב מפאת גילן. מתרגלת אחת הצליחה לברוח והמתרגלת טאנג שיו-שיה שוחררה למחרת, לאחר שמרכז המעצרים סירב לקבל אותה עקב לחץ דם גבוה. שתי המתרגלות, וואנג הונג-יינג וג'או שיו-ג'ואן נכלאו ל-3 ימים ושוחררו בערבות עד למשפט צפוי. מאז נוהגים השוטרים להטריד אותן.

מעצר לא חוקי

קבוצת שוטרים מתחנת משטרת של מחוז ביי-סייה-דזי (Beisiiazi) עצרו את ששת המתרגלות ולקחו אותן לתחנת המשטרה.

המתרגלות אמרו לשוטרים שלרדיפה אין כל בסיס חוקי והיא רעה, אבל מנהל התחנה וואנג סירב לשמוע והזהיר אותן: "אני אשלח אתכן לכלא אפילו אם אקבל בגלל זה גמול רע".

ב-22:00 בלילה הוא הורה לערוך בדיקות דם ל-3 מתרגלות.

עושה כמיטב יכולתו לכלוא מתרגלים

כהכנה למעצר במרכז המעצרים, הורה המנהל וואנג לקחת את שלושת המתרגלות לבדיקות גופניות בבית החולים כנדרש על ידי המרכז. לחץ דמן של שתי מתרגלות היה גבוה מאוד, אבל וואנג התעקש להעביר אותן למרכז המעצרים.

כשהגיעו לשם, ניסה להעלים את העובדה שלשתיהן לחץ דם גבוה. אולם הסוהר במקום בדק את לחץ הדם שלהן וסירב לקבלן.

הוא לקח אותן חזרה לבית החולים וכפה עליהן לקחת תרופות להורדת לחץ דם. גב' וואנג לקחה את התרופה אך גב' טאנג ירקה אותה החוצה. המנהל וואנג הורה על 5 שוטרים להחזיק בה וכפה עליה לקחת את הגלולה, אבל לחץ הדם נותר גבוה.

הוא לקח את גב' טאנג לבית חולים אחר לבדיקה נוספת אך לחץ דמה היה עדיין גבוה. הוא החזיר אותה למרכז המעצרים שעדיין סירב לקבל אותה וכך היא שוחררה למחרת היום.

הטרדות לאחר השחרור

גב' וואנג וגב' ג'או נותרו במרכז המעצרים. הן שוחררו בערבות עד למשפטן ב-27 ביוני. המנהל וואנג הורה להטריד אותן פעמיים בביתן. השוטרים שבאו לבית החרימו חפצים אישיים וניסו לדלות מידע על המתרגלת שהצליחה לברוח בליל המעצר.