(Minghui.org)

ב-20 ביולי 2016 כתבו שני חברי הפרלמנט האירופי: ד"ר קורניליה ארנסט ומר סטפן איק, שניהם מגרמניה, מכתב למר צאו ג'יאן-מינג במשרד התביעה העליון של סין. הם דוחקים בו להעמיד לדין את המבצע הראשי של הפשעים ג'יאנג דזה-מין, לשעבר הדיקטטור שעמד בראש המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

זהו המכתב השני הדורש להעמיד לדין ציבורי את ג'יאנג דזה-מין בשל הרדיפה הנמשכת נגד הפאלון גונג ובשל קצירת איברים שיטתית בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים, הנעשית בסין על ידי המדינה עצמה.

ב-20 ביולי שנה שעברה שלחה חברת הפרלמנט קורניליה ארנסט מכתב דומה ביחד עם חבר הפרלמנט ד"ר קלאוס בוכנר מגרמניה וחברת הפרלמנט מרג'ה קילונן מפינלנד.

חברת הפרלמנט האירופי קורניליה ארנסט

חבר הפרלמנט האירופי סטפן איק

המכתב ציין שב-1999 פתחה המפלגה הקומוניסטית הסינית ברדיפה שיטתית, אינטנסיבית בכל המדינה במטרה להכחיד את השיטה הרוחנית פאלון גונג המתבססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.

כמו כן מצטט המכתב מהדו"ח השנתי של USCIRF – הוועדה האמריקנית לחופש דת בין-לאומי – שאלפי מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-2015, או נשלחו למרכזים לשטיפת מוח ולמחנות עבודה לחינוך מחדש, למרכזי מעצרים, בתי כלא, או מתקני כליאה אחרים. נוסף לכך, מלבד העובדה שמתרגלי הפאלון גונג כוללים את רוב אוכלוסיית הכלא, נגזרות עליהם תקופות המאסר הארוכות ביותר והם זוכים ליחס הגרוע ביותר.

שני חברי הפרלמנט הצהירו במכתב, שהמק"ס מנסה להרחיב את הרדיפה נגד הפאלון גונג גם מעבר לים דרך אמצעים דיפלומטיים, פוליטיים וכלכליים, ובכלל זה תמריצים ולחץ על רשויות קוריאה ותאילנד לגרש חזרה מתרגלי פאלון גונג שנמלטו מסין.

שבוע לפני המכתב הזה, ב-12 ביולי, יותר ממחצית חברי הפרלמנט חתמו במשותף על ההצהרה הכתובה (2016/WD48). ההצהרה דורשת מהפרלמנט האירופי לנקוט בפעולה, כדי לעצור את קצירת האיברים על ידי מדינה בסין. ראה: יותר ממחצית חברי הפרלמנט האירופי חתמו על הצהרה משותפת הדורשת פעולה לשים קץ לקצירת האיברים בסין

המכתב אומר שדו"ח החקירה החדש " An Update to 'Bloody Harvest' & 'The Slaughter'" מאת עורך הדין לזכויות אדם דיוויד מטאס, מזכיר המדינה הקנדי לשעבר לאסיה פסיפיק, דיוויד קילגור וחוקר סין והעיתונאי איתן גוטמן, כמו גם דוחות חקירה חדשים של הארגון לחקירת הרדיפה של מתרגלי הפאלון גונג WOIPFG (כמו: The Final Harvest: A Comprehensive Investigation into the Chinese Communist Party's Live Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners) הגיעו למסקנה שמיליוני מתרגלי פאלון גונג נרצחו בצורה שיטתית בעבור איבריהם על ידי המק"ס. ראה: שרשרת מעוררת אימה של אספקת איברים בסין, המתבססת על רציחות – דו"ח חדש פורסם ב-National Press Club בוושינגטון

עד היום, יותר מ-200,000 מתרגלי פאלון גונג הגישו תלונות פליליות נגד הדיקטטור הסיני לשעבר ג'יאנג דזה-מין. הם השתמשו בשמם האמיתי ובפרטי קשר אישיים, כשמסרו את התלונות האלה למשרד התביעה העליון של סין ולבית הדין העליון בבייג'ינג.

המכתב קורא לסין לקבל על עצמה את מימוש סמכות השיפוט של בית הדין הבין-לאומי בהאג לגבי סעיף 12 בחוק רומא של בית הדין הפלילי הבין- לאומי, לשתף פעולה עם בית הדין ללא יוצא מן הכלל וללא דיחוי, בהתאם לחוק רומא, כדי להעמיד את ג'יאנג דזה-מין לדין צדק על פשעיו החמורים נגד מתרגלי הפאלון גונג.

המכתב אותו כתבו שני חברי הפרלמנט

העתקים מהמכתב נשלחו ל: מועצת זכויות האדם של האו"ם, לנציב העליון לזכויות אדם באו"ם, למפקח המיוחד של האו"ם לנושא עינויים ופגיעות לא אנושיות, למפקח המיוחד של האו"ם לנושא חופש הדת והאמונה, לתובע של בית הדין הלאומי הפלילי בהאג, למועצת האיחוד האירופי, לוועדה האירופית, לסגן הנשיא של הוועדה האירופית, לנציג העליון של האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות בטיחות, ולנציג המיוחד של האיחוד האירופי לנושא זכויות אדם.