(Minghui.org)

הוועידה הסינית ה-13 לשיתוף התנסויות טיפוח באתר מינג-הווי נפתחה להגשת מאמרים.

תלמידי דאפא נמצאים במסע הטיפוח של תיקון הפא כבר 17 שנה. אנשים רבים בסין וגם מחוץ לה יודעים עכשיו על הפאלון דאפא ועל הרדיפה מידי המפלגה הקומוניסטית הסינית. פקידי ממשל בכל הרמות שהשתתפו ברדיפה ניצבו בפני תשלום קארמתי. פקידים רבים זיהו את הטוב של הפאלון דאפא והפסיקו להשתתף ברדיפה. למרות זאת, כמה מתומכי ג׳יאנג דזה-מין שמניעיהם הם אינטרסים חומריים ורצונות אישיים עדיין ממשיכים את הדיכוי.

באותו זמן תלמידי דאפא רבים עדיין לא התרוממו בטיפוח-תרגול שלהם, ואנשים רבים מדי עוד לא הוצלו. כל תלמיד דאפא ניצב בפני האתגר איך להמשיך קדימה במרץ בשלב האחרון של תיקון הפא, לנצל היטב את הזמן כדי לשפר את השין-שינג ביציבות, ולהציל אנשים בחוכמה.

אנחנו מקוים שיותר מתרגלים יוקירו את ההזדמנויות המוגבלות שנשארו לוועידות פא של תקופת תיקון הפא במינג-הווי, ויכתבו התנסויות אישיות בנושא הטיפוח של תיקון הפא, התהליך של שיפור השין-שינג, וההארה אל עקרונות הפא. הדבר יאפשר לנו לדרבן זה את זה ולהישאר נחושים יחד. אם הוועידה שלנו תוכל לעזור ליותר מתרגלים להתייחס אל הפא כאל המאסטר ולהסתכל פנימה, לאמוד את עצמנו ברצינות מול הפא ולמצוא את ההחסרות שלנו כשאני נתקלים בקונפליקטים, ולשפר את השין-שינג שלנו - אז נוכל להשתפר כקבוצה כדי לאמת את הפא, לעזור למאסטר להציל אנשים ולהקטין את האבידות.

למען נוחות הקריאה, אנא התמקדו בכמה היבטים ואל תנסו לכסות הכול בבת אחת. הימנעו ממילים ומברכות ללא תוכן כדי לא לאמת את עצמכם באמצעות מאמרים במינג-הווי. הכותרת צריכה להיות ספציפית ולהתייחס באופן ישיר לתוכן. במאמרים ארוכים חישבו על הוספת כותרות-משנה.

למרות שמאמרי שיתוף התנסות במינג-הווי מיועדים לשיתוף בין מתרגלים, הקוראים שלנו כוללים גם לא-מתרגלים. לכן כשאתם כותבים, אנא חישבו על האפקט של הבהרת האמת.

אנו מקווים שיותר מתרגלים ישתתפו באירוע הזה. אנחנו מצפים לסיפורים על טיפוח בלב טהור, שיפור השין-שינג על בסיס הפא, ומאמצים יציבים להציל אנשים.

הערות להגשת מאמרים:

1. ההגשה נפתחת ב-2 באוגוסט ונסגרת ב-15 בספטמבר 2. הקריאה למאמרים מיועדת רק לתלמידי דאפא בסין. 3. כאשר כותבים, מתאמים ושולחים מאמרים, אנא המשיכו לשים לב לעניינים של בטיחות. 4. כששולחים מאמרים דרך חשבון אימייל פנימי של האתר, אנא ציינו את האזור שלכם. 5. כאשר אתם שולחים מאמרים, אנא צינו ״הגשה לוועידה לשיתוף התנסות״ כדי לפשט את הטיפול על ידי צוות העורכים. 6. אנא שלחו מאמרים לתיבת הדואר המוקדשת לוועידות פא בסין fahui@minghui.org

הנהלת עורכי אתר מינג-הווי 2 באוגוסט 2016