(Minghui.org)

ב-31 במארס 2016 חילקתי חומרי מידע להבהרת אמת על הפאלון גונג. אחרי שחילקתי כתריסר עותקים שמעתי מישהו צועק "תפסיק לחלק את זה".

הסתובבתי וראיתי אדם כבן חמישים מחזיק בידו כמה חומרי הבהרת אמת והוא שאל אותי "מה זה?"

עניתי לו: "אתה תבין לאחר שתקרא זאת. הם כדי להגן על ביטחונך".

הוא צעק בקולניות כשהוא מנסה להשיג את תשומת הלב של אנשים נוספים: "אתה מפר את ביטחון הציבור. אתה מפיץ את הפאלון גונג! אני שוטר. בוא אתי לתחנת המשטרה! אל תחכה שאתפוס אותך בעצמי!"

כשהבנתי שהוא רוצה לעצור אותי, הרמתי את ידי לפני חזי בתנוחה השנייה של שליחת המחשבות הנכונות כדי לחסל את הרוע ששלט בו. כמו כן ביקשתי בלבי מהמאסטר שיחזק אותי.

בעת ששלחתי מחשבות נכונות הוא הסתובב ועזב.

בעשרים שנות הטיפוח שלי אף פעם לא נתקלתי בדבר כזה. כשזה התרחש לא חשתי כל פחד.

באותו אחה"צ שיתפתי עם הקבוצה בזמן לימוד הפא. המתרגלים האחרים שיתפו את מה שחשבו. קלטנו שתיקון הפא מגיע לשלב הסופי שלו, וזה הזמן שעוצמתם האדירה של תלמידי הדאפא מתגלה.

הבנתי גם שזה היה מבחן שהמאסטר ארגן עבורי כדי לראות אם יש לי עדיין החזקה לפחד ואם אני יכול כשאני נתקל במצוקות לטפל במצבים עם מחשבות נכונות. המאסטר דורש מאתנו להשתמש בעוצמתנו כדי לאמת את הדאפא.

מאז מקרה זה חוויתי פיזית ומנטלית בשיפור עצום. אני גם חש בדחף לעשות יותר דברים לאימות הפא.

מאסטר תודה לך על עזרתך לעזור לי לקחת צעד ענק קדימה.

זוהי הבנתי האישית. אנא ציינו כל דבר שאינו הולם.