(Minghui.org)

בבוקר ה-14 באפריל 2016, בשעה שאכלו ארוחת בוקר במסעדה, נעצרו מתרגל הפאלון גונג סון דה-קון, אשתו בנו ובתו על ידי שוטרים ממחלקת ביטחון הפנים של העיר שן-יאנג.

השוטרים נימקו את המעצר בכך שבני המשפחה הגישו תלונות פליליות נגד הדיקטטור לשעבר ג'יאנג דזה-מין.

נכון ליום כתיבת המאמר מר סון ובנו מוחזקים במרכז המעצרים של מחוז דא-דונג. אשתו ובתו מוחזקות במרכז המעצרים בשן-יאנג.

לאחר מעצרם בזזו השוטרים את ביתם והחרימו מחשבים וחפצים אישיים.

מר סון ומשפחתו נעצרו ונכלאו גם קודם לכן

ב-23 באוקטובר 2013 בתואנה שהרג 2 אנשים בתאונת מכונית, הגיעו שוטרים ואנשי ביטחון פנים משן-יאנג לביתו של מר סון בהעמידם פנים שהינם שוטרי תחבורה. מר סון היה מופתע, מכיוון שלא נהג לאחרונה. כשניסה לברר היכן קרתה התאונה, השוטרים לא יכלו לענות על השאלה ומר סון ביקש אותם לבוא למחרת.

השוטרים לא עזבו והקיפו את ביתו עד למחרת היום. מר סון הבין שהם שם כיוון שהוא מתרגל פאלון גונג. בצהריים הם נתקו את החשמל בביתו. לאחר מכן הביאו מסגר שפרץ את מנעול הדלת ושבר אותו. הם עצרו את כל ארבעת בני המשפחה מבלי להזדהות כלל. בני המשפחה נלקחו לתחנת המשטרה בסאן-דונג-צ'יאו ונחקרו. בנו של מר סון הוכה בחקירה.

מאוחר יותר בזזו השוטרים את ביתם ולקחו חפצים אישיים רבים הכוללים תכשיטים, מחשבים וטלפונים ניידים.

אשתו של מר סון ובנו שוחררו 3 ימים לאחר מכן, אבל מר סון ובתו הועברו למרכז המעצרים בעיר.

מר סון הוכה ועונה באכזריות במהלך כליאתו במטרה לסחוט ממנו הודאה באשמה. ב-7 בנובמבר 2013 הוא הועבר לבית החולים של הכלא במצב קריטי לטיפול דחוף. רק ב-5 בדצמבר 2013 הוא שוחרר.

שמות המעורבים ברדיפת המשפחה ומספרי הטלפון שלהם מופיעים במאמר באנגלית בקישור למטה.