(Minghui.org)

בשנה שעברה עבדתי בעיר אחרת ולעתים קרובות הבהרתי לאנשים את העובדות לגבי הפאלון דאפא (פאלון גונג) מנקודת מבט נוספת.

היה אדם אחד במיוחד שגילה התנגדות עצומה לשמוע את האמת על הפאלון דאפא. הוא סיפר לי שאחד מבני משפחתו תרגל פאלון דאפא והוא בחזקת נעדר מאז החלה הרדיפה ביולי 1999.

הוא האמין שאותו בן משפחה נטש את משפחתו, מפני שאינו רוצה לשאת באחריות למשפחה אחרי שלמד את הפאלון דאפא (זה מה שפרסמה התעמולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית – המת').

נתקלתי גם בשני מקרים של מתרגלים שנעדרו כ-4 חודשים. משפחותיהם האמינו שהם עזבו כדי לעסוק בדברים שלהם, או שברחו ממשפחותיהם.

סיפרתי למשפחות המתרגלים הנעדרים על הרדיפה האכזרית נגד הפאלון דאפא ושהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) רוצחת מתרגלי דאפא במספר עצום ומשתילה את איבריהם בעבור רווחי ענק. בסופו של דבר הם הבינו מה קרה ושאלו אם יכול להיות שבני משפחותיהם נרצחו בעבור איבריהם.

עדכון על קצירת איברים

לאחרונה התפרסם דו"ח מעודכן על קצירת איברים בכפייה, המתבסס על ראיות שנאספו בסין על ידי 3 חוקרים. בהתבסס על הדו"ח, מתקיימים בין 60,000 ל-100,00 ניתוחי השתלות איברים בשנה, כשהדגש הוא על האומדן הגבוה יותר.

בסין ישנן 2,850 נפות עם יותר מ-40,000 עיירות. בחשבון גס, ייתכן שקצרו את איבריהם של כ-70 מתרגלים בכל נפה, או 4 מתרגלים בכל עיירה, בעודם במצב בריאות טוב, כדי לתדלק את תעשיית השתלות האיברים המחרידה.

היעלמויות של מתרגלים

לפני שהחלה הרדיפה ב-1999, מיליוני אנשים למדו ביחד ותרגלו את תרגילי השיטה. אף אחד לא נרשם מעולם, או נכלל ברשימה כלשהי. לא בהכרח שאנשים הכירו זה את זה.

אחרי שהחלה הרדיפה, מספר עצום של מתרגלים שנסעו לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג נעצרו על ידי המשטרה בדרכם לבייג'ינג או בהגיעם לשם. אין ספור מתרגלים איבדו קשר עם משפחותיהם ונעלמו לתוך מחנות העבודה בכפייה בסין ולתוך מערכת בתי הכלא.

לכן, חשוב לשים לב לאותם מתרגלים נעדרים. אם אנו יודעים מיהם, ויכולים לשוחח עם משפחותיהם כדי לעזור להם להבין את האמת לגבי מה שאולי קרה להם, זה יועיל מאוד הן לאותה משפחה והן לאותו מתרגל שנעלם. זה גם יכול לספק מידע שימושי לחקירה בנושא קצירת האיברים הנמשכת עדיין.

אני מציע שכל המתרגלים בסין יאספו כל מידע קיים על מתרגלים נעדרים. אם זה אינו כרוך בסיכון חייו של מתרגל, מסרו את המידע שאספתם לאתר מינג-הווי.