(Minghui.org)

בעיר קטנה בצפון-מזרח סין, שתי גברות יוצאות מדי יום עם שקים מלאים בחומרי מידע על הפאלון גונג. למרות ששתיהן כמעט בנות 80, הן הולכות לשווקי ירקות, תחנות אוטובוס, בתי חולים, ירידים כפריים ואפילו תחנות משטרה כדי לחלק עלונים.

הן עזרו לאנשים רבים לדעת את העובדות, אבל רצו לעשות אפילו יותר באמצעות תליית לוחות מידע.

הדברים לא הצליחו כפי שהן קיוו. לעתים קרובות לוחות המידע שלהן הושחתו, ונדרש זמן רב כדי לתקן אותם. לכן היה להן רעיון נועז: הן ישמרו בעצמן על הלוחות.

החמלה שלהן זוכה לכבוד והערצה

ברגע שהן הציבו את לוחות המידע שלהן, אנשים מיד נאספו מסביב כדי לקרוא אותם. כמה החליטו לפרוש מהמק״ס אחרי שנודעו להם העובדות, ואז אמרו לאחרים שיעשו כמותם.

לפעמים הן לא יכלו למצוא מקום מתאים כדי לתלות את הלוחות, אז הן פשוט החזיקו אותם בידיהן. ידיהן איבדו תחושה מהקור המקפיא, אבל הן לא התייחסו לכך והמשיכו לספר לאנשים על הפאלון גוגנ ועל הזוועות שביצעו ג׳יאנג דזה-מין וחבר עוזריו במהלך הרדיפה.

הן ענו בסבלנות לכל מיני שאלות מהאנשים שנאספו מסביב, למרות הכפור שנאסף על גבותיהן בגלל הקור. החמלה העמוקה שלהן נגעה בכולם מסביבן, ואנשים החזירו להן כבוד והערצה.

קשישים עקשנים הופכים גישה

בעיר שלנו יש חבורה של גברים קשישים שתמיד מפטפטים בחוץ. שתי הגברות האלה ניסו מספר פעמים להבהיר להם את העובדות, אבל הגברים היו מאד עקשנים וסירבו לפרוש מהמק״ס ומהארגונים המסונפים אליה.

אבל כאשר הנשים החזיקו את לוחות המידע מולם, הגברים התקרבו וקראו בעיון, כשהם שקועים במחשבות. בסופו של דבר הם הבינו את החשיבות שבפרישה מהמק״ס, והוקירו באמת את טוב ליבן וכוונותיהן של הנשים. יותר מעשרה מהם פרשו מהמק״ס ובחרו לעצמם עתיד בהיר.

הגברות חסרות הפחד גורמות לשוטרים לחזור כלעומת שבאו

פעם אחת, מישהו דיווח עליהן למשטרה. כאשר המשטרה הגיעה, הן לא פחדו. הן צעדו מיד לקציני המשטרה ושאלו: ״באתם לעצור אותנו?״ השוטרים היו אובדי עצות ואמרו בביישנות: ״לא, לא, אנחנו לא נעצור אתכן.״

הן התחילו להבהיר לשוטרים את העובדות ואפילו עזרו להם לפרוש מהמק״ס. הן אמרו לשוטרים: ״עשיתם את הדבר הנכון עבורכם ועבור משפחותיכם. אתםך תזכו לגמול על כך שנהגתם בטוב לב כלפי מתרגלי דאפא. בבקשה אל תלכו אחרי ג׳יאנג דזה-מין ואל תרדפו עוד אנשים טובים.״ השוטרים הנהנו ונסעו משם.

עם אמונה יציבה ומחשבות נכונות, שתי הנשים האלה חסרות הפחד עוברות ממקום למקום עם לוחות המידע שלהן, ועוזרות ליותר ויותר אנשים לדעת את העובדות האמיתיות.