(Minghui.org)

ב-22 באוגוסט 2016 הגישו נציגי אגודת הפאלון דאפא של בריטניה וארגון DAFOH (רופאים נגד קצירת איברים בכפייה) עצומה החתומה על-ידי יותר מ-11,000 איש למשרד ראש הממשלה. העצומה קוראת לממשלת בריטניה לסייע להפסיק את קצירת האיברים בכפייה שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית ממתרגלי הפאלון דאפא בעודם בחיים, ובכך לשמור הערכים האוניברסליים.


ד"ר אלקס צ'ן מ-DAFOH, ונציגי אגודת הפאלון דאפא באנגליה (ד"ר ליו והלן) מגישים את העצומה

החתימות נאספו בלונדון, בקמברידג', באוקספורד, בלידס, בסקוטלנד ובמקומות נוספים ברחבי בריטניה. העצומה נמסרה לפקיד של משרד ראש הממשלה שהבטיח להעביר אותה מייד לראש הממשלה, תרזה מיי.