(Minghui.org)

חדשות היום מסין כוללות מקרי רדיפה שהתרחשו ב-10 ערים או נפות ב-9 פרובינציות. על-פי הדיווח הזה, 5 מתרגלי פאלון גונג נחשפו להתעללות במהלך כליאתם. לפחות 30 מהם נעצרו באופן בלתי חוקי.

פירוט של כל מקרה ניתן לראות במאמר המקור, בקישור המופיע למטה.

מפת סין בה מסומנות הערים או הנפות בהן התרחשה הרדיפה

  1. בבייג'ינג- נעצרו יותר מ-30 מתרגלים, כשעברו בדיקה ביטחונית בכניסה למשפטם של 3 מתרגלים. לא ברור להיכן לקחו אותם.

2. בנפת לי-צ'ואן בפרובינציית שא-אן-שי- שתי מתרגלות, שיאו-הונג ושיאו-לי, נמצאות במעצר במרכז המעצרים משום ששוחחו עם אנשים על הפאלון גונג.

3. בעיר הואנג-גאנג בפרובינציית הו-ביי- שתי המתרגלות פאן באו-ג'ן וצ'ן שואו-ג'י נמצאות במעצר. מחלקת ביטחון הפנים ערכה חיפוש בביתה של גב' פאן והחרימה 30,000 יואן במזומן. גם בביתה של גב' צ'ן נערך חיפוש והשוטרים החרימו מספר גדול של מדפסות, חומרים ויותר מ-3,000 יואן במזומן. שתי המתרגלות הוחזקו במרכז המעצרים בעיר. לאחר מכן הועברו למרכז לשטיפת מוח.

4. בעיר דו-יון בפרובינציית גווי-ג'ואו- שתי המתרגלות ג'ואו יון וליאנג ג'נג-ליאנג נמצאות במעצר ומוחזקות במרכז המעצרים המקומי. בביתן נערכו חיפוש וביזה.

5. בעיר ליאו-צ'נג בפרובינציית שאן-דונג- נעצרו 3 מתרגלים. המתרגלת סון שיו-צ'ין שוחררה באותו היום. השניים האחרים נלקחו למרכז המעצרים בעיר למשך 10 ימים.

6. בעיר גואנג-גאנג בפרובינציית הו-ביי- המתרגלת ג'יאנג הה-הואה הייתה במעצר במשך 15 ימים. קצבת הזקנה של המתרגלת הה לאן-ג'יאו הושעתה על ידי ה-PLAC (הוועדה הפוליטית-משפטית). 7. בעיר סווי-נינג בפרובינציית סצ'ואן- נעצרו המתרגל ליו מינג-ג'ון והמתרגלת צ'ן יו-לאן, מפני ששוחחו עם אנשים על הפאלון גונג. מר ליו שוחרר ואילו גב' צ'ן נותרה במעצר.

8. בעיר פינג-ליאנג בפרובינציית גאן-סו- נעצרו 3 מתרגלים. מר סי יונג ובנו נעצרו בביתם בפעולה של המשטרה ביחד עם בית הדין וסוכני רשות העיירה סי-צ'יאו. מר פיי וויי נעצר למשך 15 ימים.

9. בבייג'ינג- נעצר המתרגל ג'אנג דזנג-פו משום שחילק חומרי פאלון גונג. הוא מוחזק במרכז אכיפת החוק במועצת האי-דיאן.

10. בפו-שון בפרובינציית ליאו-נינג- המתרגלת ג'אנג שואו-הווי נעצרה משום שסירבה לוותר על הפאלון גונג. היא הועמדה למשפט וגזרו עליה 4 שנים בכלא. היא ערערה על גזר הדין. אך תקופת המאסר המקורית אושרה מחדש. גב' ג'אנג נעצרה בעבר 4 פעמים רק משום אמונתה. בשניים מהמקרים נשלחה למחנה עבודה בכפייה. היא סבלה עינויים אכזריים כשהייתה במעצר.

11. בנפת פו-צ'נג בפרובינציית פו-ג'יאן- תיק החקירה של המתרגלת יין שנג-מיי נשלח למשרד התביעה. היא הוחזקה במשך 7 ימים במרכז המעצרים וו-יי-שאן. כיום היא נמצאת במעקב וזומנה למשפט.

12. בעיר שי-דזווי-שאן בנינג-שיה- למתרגל וואנג דה-שנג נגזרו 13 שנים בכלא וקנס בסך 50,000 יואן, ולאשתו נגזרו 3 שנים וקנס בסך 10,000 יואן.