(Minghui.org)

מגמת המוסיקה של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" ומחלקת המוסיקה בקולג' של "פֶיי טִיאֶן" מקבלות עכשיו מועמדויות..

הסטודנטים המעוניינים להתקבל חייבים להיות מרקע של מוסיקה כמגמה ראשית או כהתמחות ראשית, מתרגלי פאלון גונג או ממשפחות של מתרגלים, וגם כאלו שיש להם הפוטנציאל להיות מתרגלי פאלון גונג. כל הסטודנטים צריכים להיות בעלי בריאות טובה.

דרישות:

דרישות גיל: מינימום בני 15, או בני 13-14 אם הם בעלי כישורים יוצאים מהכלל.

דרישות מקצועיות:

למגמת המוסיקה: הרמה המינימלית הנדרשת היא מיומנויות מוסיקליות מקונסרבטוריון או בית ספר למוסיקה. למחלקת המוסיקה: הרמה המינימלית הנדרשת היא מיומנויות מוסיקליות הנלמדות בבית ספר למוסיקה.

כלי נגינה:

אנו מחפשים מבצעים מומחים בכלים הבאים: כינור, ויולה, צ'לו, קונטרבס, חליל צד, נבל, אבוב, בסון, חצוצרה, קרן צרפתית, טרומבון, טרומבון בס.

הבקשה המוגשת צריכה לכלול:

1. כל בקשה צריכה לכלול קורות חיים כלליות, קורות חיים מקצועיות, התנסות בטיפוח האישי או המשפחתי. קורות חיים כלליות צריכות להכיל את שם המבקש, מין, גיל, תאריך לידה, מקום הלידה, גובה, משקל, הכתובת הביתית, כתובת דוא"ל ומספר טלפון ליצירת קשר.

2. תמונות עדכניות (שצולמו במהלך החודש שעבר); צילום כל הגוף, צילום מהחזית.

3. סרטון וידאו של קטע נגינה עכשווי: אם יש קושי בהעלאת קובץ הסרטון, הבקשה יכולה ליצור קשר עם הנהלת מערכת מינג-הווי.

4. את כל החומרים הנדרשים צריך להגיש יחד כדי שהבקשה תיחשב למוגשת באופן רשמי. אלו שיעברו את השלב הראשוני יקבלו הודעה כללית תוך שלושה שבועות מזמן קבלת הבקשה. אם הפונה לא עבר את הסקירה המוקדמת, או אם חומרי הבקשה לא הוגשו כנדרש, או שחומרים חסרים או מזויפים, או שאינם בהיקף הנדרש, הוא או היא לא יקבלו מענה אישי.

5. לאלו שעברו את הבחינה הראשונית יאורגנו מבחני קבלה (אודישנים) על ידי האקדמיה לאמנויות פיי טיאן ומכללת פיי טיאן.

יצירת קשר: מספר טלפון: 845-551-7104 1 + כתובת דוא"ל לבקשות מחוץ לסין: admission@feitianacademy.org כתובת דוא"ל לבקשות בסין: feitian@minghui.org

האקדמיה לאמנויות פיי טיאן ומכללת פיי טיאן, 10.1.2017