(Minghui.org)

שלוש מתרגלות פאלון גונג מהעיר צ'ינג-דאו הובאו למשפט בבית הדין של אזור שי-נאן ב-19 בדצמבר 2016, באשמה שתלו פוסטרים לגבי פאלון גונג.

גב' ג'אנג הונג-רו, גב' לי שין-ג'ון וגב' וואנג ג'ין נעצרו ב-9 במאי 2016, והן כלואות מאז במרכז המעצרים מס' 2 של העיר צ'ינג-דאו.

השופט, תחת לחץ מהממונים עליו, איפשר רק לבן משפחה אחד של כל מתרגל להיות נוכח בדיון. הוא אמר לאחד מהסניגורים: "אנחנו לא עושים את ההחלטות. עלינו לציית לבכירים יותר".

אחד מהסניגורים אמר לשופט שהוא עצמו היה תחת לחץ ממשרד המשפטים משום שהוא הסכים להגן על מתרגל פאלון גונג. השופט היה מופתע ואמר: "למה שלא יאפשרו הגנה? אפילו במקרים של רצח יש סניגור".

המשפט ארך יותר משעה. שלושת עורכי הדין ששימשו כסניגורים הגנו על לקוחותיהם מזוויות שונות.

סניגורה של גב' וואנג טען שלהיות בעל אמונה או דת זה חוקי, ולכן לאישומים אין בסיס חוקי.

סניגורה של גב' ג'אנג הצביע על סתירה בראיות, ועל כך שהראיות הושגו תוך כדי הפרת ההליכים החוקיים. הוא ציין שהראיות פוברקו ולכן אינן חוקיות.

בסוף טיעוניהם ביקשו הסניגורים מהשופט שישפוט בהתאם לחוק.

שלוש המתרגלות הסבירו לבית המשפט שפאלון גונג הוא שיטה מוסרית וישרת-דרך, ונתנו דוגמאות איך השיטה הביאה לשינוי חיובי בחייהם.