(Minghui.org)

באוקטובר 2016 מתרגל הפאלון גונג ג'אנג ג'ינג-צ'ואן נשפט בחשאי ונגזרו עליו שמונה וחצי שנים בכלא.

מר ג'אנג, תושב העיר סי-פינג בנפת לי-שו, נעצר ביחד עם אשתו ביוני 2016 ומביתם הוחרמו 180,000 יואן במזומן. הזוג היה על כוונת הרשויות משום שסירבו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

"משרד 610", סוכנות הפועלת מעל לחוק במטרה לשרש את הפאלון גונג, עם סמכות לעקוף את המערכת המשפטית, הוציא הוראה לשמור בסוד את התיק המשפטי של מר ג'אנג. עורך הדין שלו נחסם ללא אפשרות לפגוש בלקוחו. על המשפחה הופעלו איומים כשניסו למצוא דרך לשחרר אותו.

בספטמבר 2016 העבירה המשטרה הלאה את התיק של מר ג'אנג לבית הדין המקומי, מבלי ליידע את משפחתו או את עורך דינו. זמן קצר לאחר מכן נגזרה עליו תקופת המאסר בכלא.

בעודו ממתין להעברתו לכלא, אשתו של מר ג'אנג נמצאת במצב גרוע אחרי שגיד אכילס שלה נקרע בתחנת המשטרה למחרת מעצרם.

נשללה זכותו של עורך הדין לפגוש בלקוחו

כשעורך הדין שנשכר להגן על מר ג'אנג ניסה לפגוש את לקוחו במרכז המעצרים בסוף יולי, הסוהרים הראו לו מסמך שהונפק על ידי משרד ביטחון הפנים של נפת לי-שו. במסמך נרשם שהוא רשאי לבקר את מר ג'אנג עקב שיקולים ביטחוניים לאומיים.

עורך הדין פנה למשרד התביעה בנפת לי-שו ולוועדת המשמעת של מחלקת המשטרה, שתי סוכנויות הפנו אותו למשרד ביטחון הפנים בנפה.

בסוף אוגוסט ניסה עורך הדין לפגוש שוב בלקוחו, אך עדיין נשללה ממנו הזכות להיפגש עם מר ג'אנג. הוא פנה לשוחח עם מנהל משרד ביטחון הפנים בנפה, וואנג מינג-שאן.

וואנג טען שעורך הדין צריך להביא לו אישור כתוב ממשרד המשפטים המקומי, המצהיר שמותר לו לייצג את לקוחו. .עורך הדין טען שרישיונו מתיר לו לייצג לקוחות בכל מקום במדינה, אבל וואנג סירב להקשיב.

לאחר מכן פנה עורך הדין למחלקת התלונות במשרד התביעה של הפרובינציה. סגל המשרד סירב לקבל את תלונתו של עורך הדין נגד המשטרה בטענה שרק "משרד 610" יכול לטפל בתיקי פאלון גונג.

עורך הדין טען של "משרד 610" אין סמכות משפטית, אבל נענה שתיקי פאלון גונג הם תיקים פוליטיים ואין צורך בהליך משפטי לגביהם.

אנשי הסגל הודו שמשרד התביעה, בית הדין והמשטרה מפרים כולם את החוק, אבל הדגישו, שתיקים פוליטיים יכולים להיות מטופלים רק בדרך פוליטית. הם אף הציעו שעורך הדין ילמד עוד על פוליטיקה.

בני המשפחה מנסים לשחרר את מר ג'אנג והרשויות נוקמות בהם

שני קרובי משפחה של מר ג'אנג פנו באמצע אוגוסט לבקש ממשרד ביטחון הפנים לשחרר את מר ג'אנג. המנהל וואנג איים עליהם: "עליכם להודות שפאלון גונג הוא שיטה בלתי חוקית. ככל שתנסו להשתמש בעורך דין, גזר דינו של ג'אנג יהיה כבד יותר".

קרובי המשפחה אמרו לו שאין חוק המפליל את הפאלון גונג, ובתגובה הזעיק וואנג בלשים שהקיפו אותם ואיימו עליהם. הוא המשיך לאיים שיעצור את קרובי המשפחה למשך 7 ימים אם יסרבו להציג בפניו את תעודת הזיהוי שלהם. כמו כן חבט בראשם באפרכסת הטלפון שבידו ובעט בהם במהלך החקירה.

קרוב משפחה שלישי ניסה אף הוא להיפגש עם המנהל וואנג בספטמבר, אבל וואנג סירב. במקום זאת הורו וואנג ומפקד המשטרה על סוכנות הרכבים המקומית לגרור את רכבו של הקרוב. לאחר מכן לחץ וואנג על סוכנות הרכב לתת עונשים כבדים לבעל הרכב ובכלל זה שלילת רישיון לחצי שנה, קנס בסך 5,000 יואן והוצאות גרירת הרכב בסך 5,000 יואן על הוצאות שונות.