(Minghui.org)

המתרגל ג'ן שי-ג'יה, תושב העיר פו-שין נעצר ב-30 במאי 2016 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המפלגה הקומוניסטית השולטת בסין.

מר ג'ן נעצר ימים ספורים לאחר שיצא ממעצר של 15 יום עקב אמונתו. ב-29 בנובמבר נערך לו משפט בבית הדין של מועצת האי-גו'או, בפני השופט צווי יי. במהלך המשפט הפריע השופט צווי שוב ושוב לעורך דינו של מר ג'ן שהגן על זכותו החוקתית של לקוחו לחופש אמונה. השופט צווי אמר לעורך הדין: " למדתי את החוק במשך 30 שנה, אל תדבר אתי על החוק".

השופט הבטיח לשחרר את מר ג'ן כל עוד יודה בפשע שלו לכאורה – כלומר שיודה שזה פשע לתרגל פאלון גונג. מר ג'ן סירב, משום שבחוקה הסינית אין שום חוק הרואה בפאלון גונג פשע.

דודו של מר ג'ן אמר לאחר השימוע: "לא ידעתי מהו פאלון גונג בעבר. כעת אני יודע שפאלון גונג הוא חוקי לגמרי. אחייני לא הפר שום חוק. לשופט יש הכוח, אבל אין לו מידה טובה כלשהי".

מר ג'ן אינו מתרגל הפאלון גונג היחיד שהיווה מטרה לרדיפה בבית הדין של מועצת האי-ג'ואו. בית דין זה פסק ללא בסיס חוקי תקופות כליאה של מתרגלים נוספים בעבר.

שמות של מתרגלי פאלון גונג שקיבלו גזרי דין של 3 עד 7 שנות כליאה ללא בסיס חוקי מאותו בית דין.- ניתן לראות בכתבה באנגלית בקישור מטה.