(Minghui.org)

המתרגל מנג שיאנג-לונג, תושב העיר ג'ינג-מן, נחטף בדרכו לעבודה ב-19 במארס 2015 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת כיום בסין על ידי המשטר הקומוניסטי.

משרד התביעה החזיר למשטרה פעמיים את תיק החקירה של מר מנג בשל חוסר ראיות מספיקות. "משרד 610" המקומי – סוכנות הפועלת מעל החוק במשימתה לשרש את הפאלון גונג, שקיבלה כוח לבטל, או לעקוף את המערכת המשפטית – עדיין לחץ על בית הדין לערוך משפט ב-3 בנובמבר 2015 נגד מר מנג.

עורך דינו של מר מנג כפר באשמת לקוחו, משום שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג. השופט נעל את השימוע ללא הכרעת דין.

לדברי מקורות פנימיים, מאוחר יותר נגזרו על מר מנג 4 וחצי שנים בכלא, אבל למשפחתו לא נמסרה כל הודעה בעניין כך שלא יכלו לבדוק את גזר הדין.

לאחרונה נודע למשפחתו שלפני כחודש הוא הועבר לכלא פאן-ג'יאה-טאי. הם מודאגים מאוד לגבי מצבו, כיוון שבעבר הוא היה כלוא במשך 5 שנים, מ-2000 עד 2005, באותו כלא, גם כן משום שתרגל פאלון גונג. הם עדיין זוכרים כמה עינויים אכזרים הוא עבר שם.