(Minghui.org)

נכון ל-26 בינואר 2017 התקבלו באתר מינג-הווי ברכות לשנה הסינית החדשה מ-22 פרובינציות בסין, 4 רשויות עירוניות גדולות (בייג'ינג, טיאן-ג'ין, שנגחאי וצ'ונג-צ'ינג), וכן 4 אזורים (גואנג-שי, מונגוליה הפנימית, נינג-שיאה ושין-ג'יאנג). הברכות והגלויות נשלחו בהוקרה למאסטר לי הונג-ג'י, מייסד הפאלון דאפא (פאלון גונג).

הברכות הגיעו הן ממתרגלים של השיטה בכל רחבי סין, והן מתומכים ואנשי משפחה של מתרגלים אשר פרצו בהדרגה מהתעמולה המשמיצה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית נגד הפאלון גונג, והבינו שהפאלון גונג הוא טוב והרדיפה לא חוקית.

זה כולל גם מספר עורכי דין שהתרשמו מאומץ לבם של המתרגלים. בברכה שהם שלחו הם כתבו: "מאסטר לי לימוד אנשים להיות אזרחים טובים יותר ולהגן על אמונתם נוכח רדיפה חמורה. זה מייצג את העתיד של סין והוא ברכה לחברה." להלן מקבץ גלויות ברכה.

רשימה ספציפית של מקומות מהן נשלחו הברכות מופיעה במאמר באנגלית.