(Minghui.org)

כשרציתי ללמוד את הפא או לשלוח מחשבות נכונות, תמיד שמתי לב שממש לא נוח לי. זה היה אף חמור יותר כשניסיתי לשלוח מחשבות נכונות אחרי הקימה בבוקר. לא הצלחתי להרגיע את עצמי, וכל הזמן חשבתי איך לשחרר את רגליי ולצאת מתנוחת הלוטוס.

בדרך כלל אני אוהבת ללמוד את הפא בבוקר. אבל לעתים קרובות הנמנום מונע בעדי מלהתרכז. ואז הייתה עולה מחשבה שאלמד את הפא אחרי שאישן קצת. אם הייתי נכנסת לתנומה, היה לי קשה מאוד להתעורר שוב. אם הצלחתי להתעורר, עדיין לא הצלחתי להתרכז בלימוד הפא. לכן, הזמן היקר של הבוקר פשוט התבזבז.

כך הפכה הסוגיה של הקימה בבוקר לאתגר הגדול ביותר שלי. באמת רציתי לתרגל לפני שאתחיל את היום שלי. אבל במציאות, לא יכולתי להתעורר אפילו עם התראה בשעון. ממש לא ידעתי איך להתגבר על המצב הזה.

במקום זאת החלטתי לעבוד על חומרי הבהרת אמת. המחשבה שלי הייתה שאם אינני מצליחה להתרכז בלימוד הפא, לפחות לא אבזבז זמן.

אולם גם אחרי שההתראה צפצפה כמה פעמים היו לי עדיין בעיות לקום. היה לי קשה מאוד לקום לפני השעה 6:00 בבוקר לשליחת מחשבות. השינה וחוסר הנוחות הפיזי עדיין הציקו לי.

החלטתי אז שעלי לנקות לחלוטין את השדה הממדי שלי. התחלתי לשלוח מחשבות נכונות. ידעתי שיש הרבה חומרים רעים בשדה שלי שגורמים לי לאי נוחות. לכן, המשכתי לשלוח מחשבות נכונות ולהתעלם מחוסר הנוחות.

בהדרגה, המחשבות שלי הפכו נקיות יותר ויותר ואי הנוחות נעלמה. דמיינתי שהגוף שלי גדל יותר ויותר ומגיע לגודל אין סופי. אפשרתי לפאלון בשדה הממדי שלי לנקות את כל האלמנטים המרושעים.

כמו כן, חשבתי על כל המצבים הלא נכונים שהטרידו אותי במחשבתי במשך זמן ארוך. רציתי לפרק את כל הגורמים שגרמו למצבים הלא נכונים האלה, כמו גם את כל הכוחות הישנים השולטים על הידיים השחורות המרושעות האלה.

מיד יכולתי להרגיש את כל החומרים הרעים בגופי מתפרקים ומסולקים. הרגשתי נינוחה כל כך, הרגשה נדירה שלא חשתי בה בעבר.

פתאום הבנתי שקודם לכן לא התייחסתי ברצינות לשליחת מחשבות נכונות. פשוט עשיתי זאת. וכשזה נגמר אז זה נגמר. ידעתי שיש חומרים רעים שהציקו לי כשלא הצלחתי להתרכז בלימוד הפא או בשליחת מחשבות נכונות. אבל בדרך כלל פשוט וויתרתי, התפשרתי, או אפילו חטפתי תנומה.

הצד היודע שלי אמר לי לעתים קרובות: "אינך יכולה עוד לישון כך".

אפילו כשישנתי, עדיין חשתי שאני עושה טעות, במיוחד בבוקר, כשכל המתרגלים האחרים החלו כבר לתרגל. תמיד רציתי להשתפר, אבל לא ידעתי כיצד לפרוץ דרך המצב הזה.

לאחרונה שלחתי מחשבות נכונות במשך 80 דקות וחוויתי את הכוח האמיתי שלהן. הבנתי שקודם לכן לא האמנתי באמת במאסטר, ולא הכנסתי ללבי את מה שהמאסטר מלמד.

גמרתי אומר שעלי לנקות ברצינות את השדה הממדי שלי עצמי אפילו במצבים מאוד לא נוחים. אסור לי לאפשר עוד לידיים השחורות המרושעות לשרוד בשדה שלי. שליחת מחשבות נכונות לנקות את השדה הממדי שלנו, זהו תהליך חשוב המיועד לתקן את הסטיות בטיפוח שלנו.

כיום, אני עובדת על חומרי הבהרת אמת בזמן ארוחת הצהריים במקום לחטוף תנומה כרגיל. אני שולחת מחשבות נכונות במשך 20 דקות. המחשבה שלי נקייה מאוד אחר הצהריים בעבודה, בשונה לגמרי ממה שהיה בעבר. ההתרחשות הזאת חיזקה את אמונתי להמשיך ולשלוח מחשבות נכונות ולנקות את השדה הממדי שלי עצמי.

כל מה שכתבתי זו ההבנה האישית שלי. אנא תקנו אותי אם יש משהו שאינו הולם.