(Minghui.org)

יום הפאלון דאפא העולמי ה-18 שיחול ב-13 במאי יציין את יום השנה ה-25 מאז שהוצג הפאלון דאפא לעולם ב-1992. כדי לחגוג ולזכור את האירוע החשוב הזה ההולך ומתקרב, הנהלת מערכת מינג-הווי קוראת בזה להגיש סוגי עבודות המדגישים את הפאר של הפאלון דאפא ושל העקרונות "אמת-חמלה-סובלנות". זה כולל מאמרים, וכן יצירות אמנות בפורמטים שונים, כמו מוסיקה, ציור וקליגרפיה.

אנו מקווים שמתרגלים בכמעט 100 מדינות, וגם אנשים אחרים המכירים מקרוב את הפאלון דאפא, יתרמו לכך ויספקו עדויות הן על התועלת הרבה שהופקה מהפאלון דאפא והן על ההקרבה הרחומה של מייסד הפאלון דאפא, מר לי הונג-ג'י. העבודות תתקבלנה מעכשיו ועד ה-13 באפריל 2017.

קהל היעד הם אנשים (שאינם מתרגלי פאלון דאפא) מכל שדרות החיים, כולל אנשים שאינם מכירים את הפאלון דאפא או אנשים שיש להם אי הבנות ביחס לשיטה. לפיכך התוכן, הניסוח ומבנה העבודה צריכים להיות מכוונים כלפי הקוראים האלה, שיוכלו להבין ולקבל אותן. יצירות אמנותיות צריכות להיות בעלי נושא מוגדר, להתבצע באמצעות טכניקות מסורתיות, ולהציג תוכן שהוא אמיתי וניתן להבנה בקלות.

נושאי העבודות יכולים לכלול נושאים החל מהאופן שבו הטיפוח-תרגול שלנו הועיל לעצמנו, למשפחתנו, לידידינו ולקרובינו, ועד להשפעה החיובית של עקרונות "אמת-חמלה-סובלנות" על הגוף, הנפש והסטנדרטים המוסריים של המתרגלים, ואיך זה השפיע לתועלת אחרים בחברה. לדוגמה, תחת ההדרכה של הפאלון דאפא, מתרגלים מסוגלים לעמוד בפני פיתויים שונים במקום להיסחף מטה. עם הבנה ברורה על יחסים קארמתיים, הם מסוגלים ללכת על פי עקרונות הפאלון דאפא כשהם נתקלים בקונפליקטים ובקשיים, ומסוגלים להסתכל פנימה ולשפר את השין-שינג שלהם. בדרך זאת הם מנסים תמיד להתחשב באחרים ולשמור על גישה חיובית וישרה. דוגמאות נוספות כוללות השגת בריאות פיזית באמצעות לימוד הפא ותרגול התרגילים. כמו כן, עקב מאמצים עקביים מצד מתרגלי הדאפא, אנשים מכל שדרות החיים למדו להכיר את היופי של הפאלון דאפא, והפכו לתומכים, או אפילו התחילו לתרגל בעצמם.

אנו מצפים לעבודות מכל המתרגלים. אנו מקווים שמתרגלים יעזרו למתרגלים אחרים להתכונן לכך, כולל למתרגלים שרק החלו לתרגל. באמצעות כתיבה מפורטת של סיפורים אמיתיים ונוגעים ללב נאמת את הפא בכך שנעזור לעוד אנשים לזכות לתועלת מאמת-חמלה-סובלנות. בדרך זו אורו של הבודהא יזהר בכל מקום.

היות שרק מספר מוגבל של עבודות יוכלו להתפרסם סביב יום הפאלון דאפא, עבודות נבחרות תוכלנה להתפרסם מאוחר יותר באתר מינג-הווי.

הכותבים או היוצרים בחו"ל צריכים לכתוב את שמם בבירור, מקצועם, איזור מגוריהם, כתובת האימייל, הגודל ואמצעי הביטוי של יצירתכם. לגבי כותבים ויוצרים מסין אנא כתבו שם עט, מגדר, גיל, מקצוע וכתובות תא הדואר של מינג-הווי.

בבקשה שלחו באימייל את העבודות שלכם לקישור: article@minghui.org וציינו בנושא האימייל: “2017 World Falun Dafa Day Submission”.

המועד האחרון להגשת העבודות: 13 באפריל 2017.

בברכה הנהלת מערכת מינג-הווי 27 בפברואר 2017