(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג הגב' וו ג'ינג-צ'ינג שבה לביתה ב-9 בפברואר 2017 לאחר ששוחררה ממעצר בן 8 חודשים. משרד התביעה של אזור לו-יאנג משך את התיק נגדה ב-3 בפברואר, זמן קצר לאחר שהוגשו נגדה אישומים רשמיים.

לפני שהאישומים הוגשו לבית המשפט, משרד התביעה החזיר את התיק למחלקת המשטרה פעמיים בשל חוסר ראיות.

הגב' וו ומתרגל פאלון גונג נוסף, מר הו אן-קווי, נעצרו ב-19 במאי 2016 על ידי שוטרי אגף בטחון הפנים של אזור לו-יאנג בגין תליית פוסטרים של פאלון גונג. השוטרים האלה הפכו את ביתה של גב' וו והחרימו ספרי פאלון גונג, מחשב, שתי מדפסות ופרטי רכוש אישי.

כשהוריה של גב' וו הצליחו להשיג את רשימת החפצים שהוחרמו, הם גילו שכמה דברים שנלקחו מהדירה אינם רשומים ברשימה, ודווקא יותר מ-100 תקליטורים שרשומים ברשימה, כלל לא נלקחו מביתה.

הוריה של גב' וו הלכו למרכז המעצר, לתחנת המשטרה, למשרד התביעה ולבית המשפט – הכול כדי לשחרר את בתם שנעצרה ללא עילה חוקית. שוטר אחד צרח עליהם: "אני יכול לעצור אותה אם אני רוצה. אם היא הייתה הבת שלי, הייתי הורג אותה!".

עורך הדין של גב' וו קיבל שיחות טלפון אנונימיים שבהן איימו עליו שיפרוש מהתיק.

גב' וו החלה לתרגל פאלון גונג עוד בהיותה בתיכון. בפברואר 2001, בהיות סטודנטית באוניברסיטה לארכיטקטורה של אן-הווי, היא נעצרה לראשונה. היא נעצרה שנית באוקטובר 2002. עצרו אותה לכמעט 7 חודשים. במעצר היא נעשתה כחושה, והופיע אצלה דם בשתן ובצואה.