(Minghui.org)

הגב' לי הונג-יו, מתרגלת של השיטה הרוחנית פאלון גונג, מילאה טפסי ערעור על פסק דין וגזר דין שניתנו נגדה ללא עילה חוקית ב-22 בפברואר 2017. היא נחושה להשיג את זכויותיה החוקיות בנוגע לחופש האמונה, כיוון שבסין אין שום חוק המחשיב את הפאלון גונג או את חופש האמונה כפלילי.

עורך הדין של גב' לי בדק ב-6 במארס עם בית דין הביניים של טיאן-ג'ין, וגילה שטופסי הערעור שלה לא הועברו כלל לערכאה הגבוהה יותר, למרות שמולאו 12 ימים קודם לכן.

גב' לי נעצרה ללא עילה חוקית ב-24 בספטמבר 2016 משום שסירבה להפסיק לחלק מידע לגבי הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני. שוטרים מתחנת מיי-צ'אנג לקחו אותה באותו ערב למרכז המעצרים בוו-צ'ינג.

נערך לה משפט בחשאי בבית הדין של אזור וו-צ'ינג, מבלי שעורך הדין שלה או בני משפחתה יודעו על כך, כך שהם לא היו נוכחים במשפט. היא העידה להגנתה והדגישה שהיא לא עברה על שום חוק. המשפט התקיים ב-29 בנובמבר 2016.

התובע במשפט לא הצליח להציג כל ראיות המראות שהיא מהווה סכנה למישהו או סכנה לחברה, ולא יכול היה להציג כל ראיה שהיא עברה בכלל על החוק. השופט נחפז לסיים את המשפט.

 כאמור, ב-21 בפברואר 2017 יצא גזר דין השולח את גב' לי לשלוש וחצי שנות מאסר.