(Minghui.org)

עשרות מתרגלי פאלון גונג נעצרו ב-22 במארס 2017 ליד כלא הנשים בעיר שי-אן.

המתרגלים התאספו ליד בית הכלא באופן קבוע מזה מספר חודשים כדי להראות סולידריות עם מתרגלות פאלון גונג העצורות בבית הכלא הזה ללא עילה חוקית. הן כלואות אך ורק בשל סירובן לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

בדרך כלל מגיעים לשם למחאה השקטה כל פעם כ-50-60 ממתרגלי פאלון גונג, רובם בגיל בין 55 ל-90. המשטרה החלה לבצע מעקבים אחרי המתרגלים האלה.

אחרי המעצר ההמוני, המשטרה ביצעה חיפוש בבתיהם של המתרגלים העצורים.

כרגע לא ידוע מספרם המדויק של המתרגלים שנעצרו. כל מי שיש לו מידע בנושא מתבקש לחלוק אותו.