(Minghui.org)

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) משתמשת כדרך קבע במערכת החינוך כנשק להרעלת מוח האנשים. מדי שנה הורים חייבים לחתום עבור ילדיהם הצעירים הנכנסים לביה"ס על הצהרות נגד הפאלון גונג. מוחם של ילדים רבים נשטף בשקרים ובהשמצות.

ב"הוראת הפא בוועידת הפא של ניו יורק 2016" המורה אומר:

"כשנולדתי, אלוהויות רבות נולדו יחד אתי. מאותו רגע ואילך זה קרה כל שנה שאלוהויות היו יורדות. כאשר זה הגיע לזמן שהתחלתי להעביר את הפא, האלוהויות האלה ירדו כמו פתיתי שלג – היו כל כך הרבה מהן. חישבתי את הגיל שלהן כיום, ומהזמן שהתחלתי להפיץ את הפא ועד עכשיו, הם אנשים צעירים בסביבות גיל 25, רבים מהם באמת לא הוצלו. הן כולן אלוהויות, כולן ירדו לכדור הארץ, והן התפזרו בכל האזורים של העולם".

השמצת הפאלון גונג בכלי התקשורת פחתה באופן ניכר מאז 2003. מדוע אם כן, צעירים רבים כל-כך לא הוצלו עדיין? זאת, משום שהרוע הרס צעירים רבים באמצעות מערכת החינוך.

מוחם של ילדים הוא טהור. הם מאמינים במה שהם קוראים בספרים. לבם הטהור יכול בקלות להיות מושפע מהשקרים של המק״ס. משרד החינוך מקדם מערכת של השמצה במסווה של מערכת "בית ספר נקי" כדי לעוות את חשיבתם של הילדים.

כדי למנוע את ההרעלה המתמדת של התלמידים, תלמידי הדאפא בסין צריכים לספר את האמת על הפאלון גונג למורים ולעובדי משרד החינוך.