(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג מפינלנד ומשוודיה ערכו במשך יומיים (4-6 באפריל) מחאה שקטה מול בית מגוריו של נשיא פינלנד ומול השגרירות הסינית בהלסינקי.

המפגינים קראו לנשיא הסיני שי ג'ין-פינג המבקר בפינלנד לסיים את הרדיפה ולהביא לדין צדק את מנהיגה הקומוניסטי לשעבר של סין, ג'יאנג דזה-מין על תפקידו ברדיפה.



מתרגלי פאלון גונג במחאה שקטה מול בית מגוריו של הנשיא הפיני

ד"ר לי צ'יאנג-בינג, דובר קבוצת המתרגלים אמר: "אנו מקווים ששי ג'ין-פינג יביא את ג'יאנג דזה-מין לדין".

מתרגלת בשם צ'ן לי סיפרה: "הייתי כלואה ועברתי עינויים מפני שסירבתי לוותר על אמונתי. אני מקווה ששי יסיים את הרדיפה ויחזיר לקדמותו את המצב שאזרחים בסין יכולים לתרגל את אמונתם בשקט".