(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג בסין עומדים לנוכח מעצרים, כליאה ועינויים במשך 18 שנים, מאז פתח מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית לשעבר ג'יאנג דזה-מין ביולי 1999 ברדיפה נגד הפאלון גונג.

אף על פי כן התמידו מתרגלי פאלון גונג לספר לאנשים בדרכים שקטות את העובדות לגבי הפאלון גונג והרדיפה. כיום עוד ועוד עובדי ממשל ושוטרים מפסיקים לקחת חלק ברדיפה ומשחררים מתרגלים הנמצאים במעצר בשל אמונתם.

להלן כמה מקרים של מתרגלים ששוחררו לאחרונה ממעצר:

ג'אנג ג'ון-  נעצרה ב-20 בספטמבר 2016 עקב הלשנה לרשויות, כששוחחה עם אנשים לגבי הפאלון גונג והרדיפה. היא הוחזקה במרכז המעצרים בטיאן-ג'ין.

שבוע מאוחר יותר הוציא משרד התביעה בנאן-קאי צו מעצר נגדה והעמיד אותה למשפט.

ב-6 בפברואר 2017 משרד התביעה המקומי ביטל את התיק המשפטי שלה והודיע למשפחתה של ג'אנג שהיא תשוחרר תוך זמן קצר.

ג'אנג שוחררה ב-13 בפברואר.

גב' צ'ו ביי-שיאנג- תושבת העיר ג'ן-ג'יאנג בפרובינציית ג'יאנג-סו נעצרה ב-14 בדצמבר 2015. היא עונתה בשיטות שונות במעצר: הוכתה, נמנעה ממנה שינה והתעללו בה מילולית. כפתו את ידיה מאחורי גבה, ומנת מזונה היומית כללה מעט מים ופרוסה קטנה של לחם.

עקב מצבה שוחררה על תנאי אחרי 32 ימים תמורת 5,000 יואן. השוטרים המשיכו להטרידה בביתה עד סוף 2016.

ב-11 במארס 2017 שוב עצרו אותה כשהגיעה לחתום על מסמכים בתחנת משטרת הואה-יאנג. זה קרה לאחר שבפברואר 2017 הודיע לה אחד השוטרים מהתחנה שזמן השחרור על תנאי תם, ושהיא יכולה לקבל בבנק חזרה את 5,000 היואן ששילמה.

כשפנתה לבנק אמר לה הפקיד שהיא צריכה לקבל מסמך הסכמה לכך מתחנת המשטרה ולחתום עליו. אולם ברגע שהגיעה לתחנה נעצרה במקום.

כמה ימים לאחר מכן הגיעו בכירים ממשרד התובע לחקור את המקרה שלה במרכז המעצרים. הם ביטלו את המשפטי נגדה, והיא שוחררה ב-24 במארס.

גב' שואה יו-יינג וגב' הואו צ'נג-שיאנג- שתיהן מהעיר צ'ינג-דאו בפרובינציית שאן-דונג, שוחררו ב-25 במארס 2017 אחרי יותר מ-500 ימי מעצר.

גב' שואה נעצרה ב-23 באוגוסט 2015 כששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג והרדיפה. ב-12 באפריל 2016 היא הועמדה למשפט.

כשהייתה במעצר, אובחן בעלה עם סרטן המעי הגס. כשחזר הביתה לא היה מסוגל לטפל בעצמו ועורך דינה של גב' שואה דרש את שחרורה על תנאי. היא שוחררה לבסוף אחרי 582 ימים.

גב' הואו בת 68 נעצרה ב-6 באוקטובר 2015, בדרכה חזרה לביתה אחרי ששוחחה עם אנשים בשוק על הפאלון דאפא והרדיפה. ב-12 באפריל 2016 היא הועמדה למשפט וב-21 בפברואר 2017 הוצא נגדה גזר דין של שנה וחצי בכלא.

גב' הואו פתחה בשביתת רעב בעקבות זאת העבירו אותה עינוי הנקרא "האכלה בכפייה". היא עתרה לבית דין הביניים ושוחררה על תנאי אחרי 538 ימים.

גב' מאו צ'ינג-יון- מהעיר שיאנג-יאנג בפרובינציית הוו-ביי נעצרה ב-9 בנובמבר 2016 כששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג.

משרד התביעה החליט לבטל את התיק המשפטי שלה עקב חוסר ראיות מספיקות.

גב' מאו שוחררה לאחר 4 חודשי כליאה.

גב' ג'אנג גווי-לי- נעצרה בדצמבר 2015  בבית בתה והועברה לאחר מכן למרכז המעצרים בליאן-יון-גאנג. במאי 2016 גזרו עליה שנתיים בכלא. היא עתרה על פסק הדין בבית דין הביניים שביטל ב-31 במארס את התיק המשפטי שלה.

כעת היא נמצאת חזרה בביתה.