(Minghui.org)

המתרגלת האן הונג-שיה בת 57, תושבת העיר דָא-אָן מתה עקב כשל נשימתי בהיותה עצורה בשל אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. משפחתה חושדת שריאותיה ניזוקו במהלך עינוי "האכלה בכפייה".

גב' האן נעצרה בביתה ב-18 באוקטובר 2016 על ידי מנהל משרד ביטחון הפנים דאז בעיר דא-אן ובביתה נערך חיפוש.

עקב סירובה לוותר על הפאלון גונג, חשפו אותה הסוהרים במרכז המעצרים בעיר באי-צ'נג לצורות שונות של עינויים ובכלל זה לעינוי הברוטלי במכוון של "האכלה בכפייה".

מצבה היה קריטי והיא אושפזה בבית החולים ב-8 במארס 2017. יומיים לאחר מכן היא מתה.

משפחתה זועזעה עקב מותה הפתאומי, משום אחרי שהתחילה לתרגל פאלון גונג ב-2008 היא נעשתה בריאה לחלוטין. כל מחלותיה בעבר: מחלת לב, דלקת פרקים ובעיות בצוואר, כולן נעלמו כלא היו. כמו כן חל שיפור ניכר באופייה. היא הרגישה שהיא חייבת לספר לאנשים כמה הפאלון גונג הוא טוב, ושאינו כלל מה שמתארת התעמולה של המפלגה. משום ששוחחה עם אנשים על הפאלון גונג המשטרה עצרה אותה.

משפחתה של גב' האן מחפשת צדק בדרכים חוקיות.