(Minghui.org)

 ב-8 במארס 2017 הציגו כמה מתרגלי פאלון גונג מצ'כיה את הפאלון גונג (פאלון דאפא) – שיטה לטיפוח עצמי ומדיטציה – לתלמידי בית הספר התיכון František Křižík.

בניין בית ספר התיכון František Křižík בצ'כיה

מתרגלי פאלון גונג מציגים את השיטה לתלמידים

אחרי הצגת השיטה, המתרגלים ענו לשאלות התלמידים והמורים. היו ששאלו אם יוכלו לעזור בעצירת הרדיפה בסין. כמו כן שאלו כיצד ליידע פוליטיקאים באירופה בנוגע לזכויות אדם בסין והאם הפגנות ותהלוכות מותרות בסין.

המתרגלים לימדו את התלמידים את תרגילי השיטה.

מתרגלים עורכים דיון עם התלמידים

מתרגלים מדגימים את תרגילי השיטה לתלמידים