(Minghui.org)

בפעולה מתואמת של מספר תחנות משטרה נעצרו יותר מתריסר תושבים מאזור צ'י-צ'י-האר במהלך שלושה ימים רצופים במארס 2017.

הם נעצרו משום שסירבו לוותר על תרגול בפאלון גונג (פאלון דאפא), שיטה רוחנית שקטה הנרדפת על ידי המשטר בסין. רשימה של העצורים ניתן לראות במאמר המקור בקישור מטה.

נכון ליום כתיבת המאמר (16.4.2017), 14 מהעצורים עדיין לא שוחררו. רבים מהם נתונים להתעללויות שונות במעצר. אחת מהן הורתה לעורך הדין שלה למלא תביעה נגד המשטרה על מעצר שווא ועל חקירה בעינויים.

המשטרה מוציאה מהבעלים "הודאות על הפשעים" של נשותיהם, באיום שיכו את הנשים אם לא

מר לי שון-ג'יאנג ואשתו נעצרו ב-30 במארס 2017 ונלקחו לתחנת המשטרה. הבעל לא הסכים לחתום על "הודאה" בפשעי אשתו, אך הוא עונה ולא עמד בכאב. כמו כן איימו עליו שאם לא יחתום הם יכו את אשתו באופן שהכו אותו. הוא חתם לבסוף על מה שנתנו לו, והם הכו את אשתו בפראות בכל זאת.

זוג אחר, מר וואנג יו-דונג ואשתו ג'ו שיו-מין, עונו שניהם לאחר ששוטרים חטפו אותם בהולכם ברחוב ב-21 במארס 2017. השוטרים גילו בתיק של הבעל דיסקונקי עם מידע על פאלון גונג וחקרו אותו ממי הוא קיבל אותו. הוא אמר שמצא אותו זרוק. למחרת בלילה העבירו אותו לחדר חקירה אחר וקשרו אותו לכיסא עם ידיים מאחורי הגב. הם הלבישו על ראשו בהדיקות שקית פלסטיק והחדירו אליה עשן סיגריות כדי להגביר את סבלו. הם דקרו את עמוד השדרה שלו ומשכו כל הזמן באזיקי ידיו. אחד השוטרים סטר על פניו של מר וואנג באמצעות נעל.

כשכל זה לא עבד, השוטרים עברו לשיטה אחרת: הם אמרו שיפתחו את הדלת ויתנו לו לשמוע את אשתו צורחת מהעינויים. הוא אכן שמע את המכות שהיא מקבלת בחדר החקירות הסמוך.

הוא לא יכל לעמוד בסבל של אשתו ואמר שהדיסקונקי שייך לו. אבל בחקירה מאוחרת יותר הוא חזר בו מהווידוי הכפוי והצהיר שהוא מצא את הדיסקונקי ברחוב.

מאוחר יותר הוא הורה לעורך דינו להגיש תלונה נגד המשטרה על הזנחת חובתם, משום שהם הפרו הליכי חוק הן בעצם המעצר והן בחקירתו ובחקירת אשתו.

התעללות במתרגלים נוספים

מתרגלים אחרים שנעצרו עברו גם הם התעללות במעצר.

שוטרים כיסו את פניו של מר טיאן פנג במגבת, והכו בפניו בפראות.

את ידיה של גב וואנג יאן אזקו מאחורי גבה למשכי זמן ממושכים. היא לא יכלה לסבול את הכאב וחתמה על הצהרה שהם הכינו עבורה, כשהיא מודה ב"פשעה"..

את הגב' וואנג איי-הואה הכו בפניה עד שהתנפחו ללא היכר ועד שלא יכלה לפקוח את עיניה.